๏ ก่อนพายุจะมาคล้ายสงบ
เงียบเสียงกลืนกลบซ่อนเบื้องหลัง
ราบเรียบราบรื่นระแวดระวัง
คลื่นกระทบฝั่งแล้วฝังกาย

 

๏ ก่อนจะถึงเวลาปะทุปะทะ
อึดใจครู่ขณะขยับขยาย
ก่อตัวจากต้นไปชนปลาย
เริ่มต้นลงท้ายหมุดหมายมี

๏ ก่อนจะถึงเวลาที่มาถึง
หย่อนก่อนจะตึงเข้าอึงมี่
ผ่านพ้นเวลาวันเดือนปี
ก่อนจะถึงที่นี่ถึงที่ทาง

๏ ก่อนอะไรอะไรจะไปก่อน
เท็จจริงซุกซ่อนหัวและหาง
ปล่อยทิ้งเอาไว้เหมือนปล่อยวาง
ทิ้งทิ้งขว้างขว้างข้างข้างคูคู

๏ ก่อนไปถึงปลายทางรายทางเกลื่อน
เตือนด้วยคำเตือนเหมือนคำขู่
ระหว่างรายทางมีพันตู
ที่เหลือแค่รู้-ไม่รู้แล้ว

๏ ก่อนพายุจะมาคล้ายสงบ
ผ่านเพื่อจะพบทุกทิวแถว
ทั้งในทั้งนอกไม่ตรงแนว
แคล้วหรือไม่แคล้วไม่รู้เลย !.

.......................................