๏ ไม่มีไฟย่อมไม่มีควัน
เราต่างรู้กันหรือมิใช่
ไม่มีมูลหมาไม่ขี้ทุกที่ไป
มีมูลเมื่อไหร่ขี้หมามี

 


๏ กินอยู่กับปากเต็มปากตน
เห็นอยู่ทุกหนอยู่ทุกที่
ไม่มีดีอวดยังอวดดี
อวดความบัดสีเบิกประจาน


๏ หน้าต่างมีหูเขารู้มา
ประตูมีตาเห็นคาบ้าน
ที่ซุกที่ซ่อนกระทำการ
ชัดด้วยหลักฐานประหารตน


๏ หลอกใครต่อใครหลอกได้ฤๅ
เมื่อสิ้นความเชื่อถือไร้เหตุผล
ความจริงความเท็จปลอมและปน
แตกกระจายเกลื่อนกล่นสิ้นหนทาง


๏ เมื่อเลอะเทอะเปรอะเปื้อนละล้าละลัง
ย่อมต้องนับถอยหลังการสะสาง
เส้นแบ่งดีร้ายเส้นบางบาง
บนพื้นที่ว่างสร้างทำลาย


๏ เมื่อมีไฟย่อมจะมีควัน
เราต่างรู้กันทุกความหมาย
เหตุนำสู่ผลต้นยันปลาย
เราท่านทั้งหลายประจักษ์พยาน !.

..........................................