๏ ระหว่างข้างหนึ่งกับข้างหนึ่ง
เส้นบางบางขึงแบ่งสองข้าง
ไม่มีจุดสมดุลระหว่างกลาง
แบ่งทิศแบ่งทางแบ่งขวางไว้

 


๏ บนเส้นแบ่งบางบางที่กางกั้น
ความจริงความฝันอาจหวั่นไหว
มีทั้งที่มาและที่ไป
และบางทีไม่เหมือนไม่มี


๏ บนเส้นแบ่งบางบางที่ขวางอยู่
บ้างรู้บ้างไม่รู้ในวิถี
สร้างสรรค์หรือทำลายชั่วหรือดี
คำถามถามเช่นนี้คำตอบใคร


๏ บนเส้นแบ่งบางบางเส้นพรางตา
ความเชื่อความศรัทธาเหมือนว่าใช่
อะไรที่เชื่อ, เชื่ออะไร
เชื่อทั้งหมดได้ไม่ได้จริงไม่จริง


๏ บนเส้นแบ่งบางบางเส้นบางบาง
มีทุกทิศมีทุกทางมีทุกสิ่ง
โดยไม่อาจผลักไสหรือช่วงชิง
ทั้งไหวทั้งนิ่งเพื่อกั้นกาง


๏ ระหว่างข้างหนึ่งกับข้างหนึ่ง
เส้นบางบางขึงแบ่งสองข้าง
ศรัทธาละเอียดอ่อนเส้นบางบาง
เถิดเปิดพื้นที่ว่างศรัทธาคน !.

..........................................