๏ ก่อนนี้รวมกันบอกเราอยู่
เพราะถ้าเราแยกหมู่เราตายแน่
ก่อนนี้รวมกันร่วมดูแล
เพราะเราจะย่ำแย่ถ้าแยกตัว

 


๏ แต่ตอนนี้ดูเหมือนไม่ใช่แล้ว
ทั้งหมดออกนอกแถวหางยันหัว
คับบ้านคับเมืองดูน่ากลัว
หน้ามืดตามัวตะเกียกตะกาย


๏ รวมหัวรวมตัวรวมมือตีน
ร่วมป่ายร่วมปีนถึงจุดหมาย
หน้าด้านหน้าทนหน้าไม่อาย
กลับดีเป็นร้ายร้ายเป็นดี


๏ รวมหัวรวมตัวรวมมือตีน
ไร้สัตย์ไร้ศีลละเลงสี
มีบอกว่าไม่ไม่บอกมี
เหิมกระทำย่ำยีเข้าบีฑา


๏ พวกมากลากไปไร้ทิศทาง
กล้าด้วยความกร่างทุกองศา
ฝนตกขี้หมูไหลทุกเวลา
ขนมพอสมน้ำยาไม่ว่าใคร


๏ เวลานี้ควรแยกกันต่างคนต่างอยู่
เพราะรวมกันตายหมู่ขี้หมูไหล
รวมกันตายหมู่, คนอะไร
แยกกันอยู่แยกกันไปพอกันที !.

..........................................