๏ พักสักครู่ขณะใจสักครู่เถิด
สงบใจก่อเกิดสติตั้ง
นิ่งอยู่ในความคิดในภวังค์
หลุดจากสิ่งคุมขังพันธนาการ

 


๏ กิเลสทั้งหลายทั้งปวงล้วนกิเลส
ก่อผลจากเหตุวัฏสงสาร
เวียนว่ายตายเกิดสืบสันดาน
ผจญด้วยหมู่มารมารผจญ


๏ ที่หยาบที่หนาที่ขุ่นมัว
ติดอยู่กับตัวความหมองหม่น
ยึดมั่นถือมั่นกับตัวตน
แหวกว่ายเวียนวนไม่พ้นวัน


๏ ทุกข์กับความทุกข์เวทนา
เหตุแห่งทุกข์พาให้พรึงพรั่น
ต้องดับที่เหตุทุกข์รู้เท่าทัน
ด้วยวิถีนั้นนำพ้นทุกข์


๏ ความจริงที่แท้รู้แก่ใจ
ธรรมสัจธรรมไขปลายทางสุข
ในท่ามทุรชนทุรยุค
พักใจปลอบปลุกสติตน


๏ พักสักครู่ขณะใจหยุดสักครู่
สงบใจใจรู้เหตุและผล
สติมาปัญญาเกิดทุกทุกคน
หยุดพักใจเริ่มต้นก่อนสุดปลาย !.

..........................................