๏ เวลาของใครก็ของมัน
มีแล้วก็แล้วกันบันดาลฝัน
เอาอะไรก็ได้ทุกสิ่งอัน
ผ่านคืนผ่านวันผ่านเวลา


๏ เมื่อยังมีเวลายังมีอยู่
รู้หรือไม่รู้ถึงคุณค่า
ถามใครคงไม่ได้ที่เป็นมา
อาจบางทีจนกว่าจะเป็นไป


๏ เมื่อยังมีเวลาให้ทบทวน
เคยคิดย้อนหวนเคยบ้างไหม
คำถามคำตอบใครต่อใคร
เคยสักครั้งกระจ่างใจหรือไม่เคย


๏ เมื่อยังมีเวลาให้ครุ่นคิด
เห็นถูกเห็นผิดหรือนิ่งเฉย
หรือไม่สนถูกผิดเลยตามเลย
ปล่อยจนกว่าจะลงเอยปิดฉากลง


๏ เมื่อยังมีเวลาให้ทุ่มทำ
จะฉายชัดชี้นำหรือเลือนหลง
หลักจะเลื่อนไหลหรือมั่นคง
คดหรือว่าตรงตอบที่ใจ


๏ เวลาของใครก็ของมัน
หมดแล้วก็หมดกันทั้งหมดใช่
ถูกผิดดีเลวล้วนเป็นไป
เวลาหมดชดใช้ที่เป็นมา !.

..........................................