๏ ที่แท้ย่อมแท้ย่อมทนทาน
พิสูจน์โดยกาลที่ผ่านผัน
ไม่แท้ย่อมไม่แท้ทุกคืนวัน
เห็นได้เช่นนั้นผ่านวันคืน

๏ ของจริงย่อมจริงที่จริงนั้น
จริงย่อมยืนยันไม่อาจฝืน
ของจริงคุณค่าย่อมมั่นยืน
จริงไม่เป็นอื่นเป็นของจริง

 

๏ ของปลอมย่อมปลอมทุกสิ่งอัน
ปลอมได้สารพันทุกทุกสิ่ง
ของปลอมซ่อนแอบเข้าพึ่งพิง
ปลอมเพื่อช่วงชิงความจริงแท้

 

๏ ธรรมคืออำนาจคือความจริง
แทนด้วยสรรพสิ่งที่เผยแผ่
ธรรมที่เป็นธรรมย่อมดูแล
คืออำนาจเพื่อแก้อย่างเป็นธรรม

 

๏ อำนาจคือธรรมไม่จริงแท้
ยิ่งย่ำยียิ่งย่ำแย่ยิ่งถลำ
ใช้อำนาจไร้อำนาจเข้าก่อกรรม
ตกอำนาจตกต่ำรอตกตาย

 

๏ ที่แท้ย่อมแท้พิสูจน์ตน
ไม่แท้ย่อมจำนนหมดความหมาย
แท้แท้ความจริงไม่วางวาย
ไม่แท้เสื่อมสลายไม่เหลือดี !.

..........................................