๏ แม้ในยามเลวร้ายถึงที่สุด
ยามเลวร้ายยังไม่หยุดยังยีย่ำ
หัวใจยังต้องแกร่งสู้แรงกรรม
พิสูจน์แท้พิสูจน์ธรรมพิสูจน์ตน

 


๏ เมื่อมีทุกข์ย่อมทุกข์เสียเต็มทุกข์
อีกด้านย่อมเป็นสุขด้วยเหตุผล
มีด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งตามผจญ
ให้ยินให้ยลให้รับรู้


๏ เมื่อมีมืดมัวหม่นไร้หนทาง
ย่อมมีแสงสว่างยังมีอยู่
มืดมิดปิดตาผวาศัตรู
สว่างเปิดตาดูย่อมเห็นมิตร


๏ เมื่อมีซ้ายย่อมมีขวามีหน้าหลัง
มีชอบย่อมมีชังถูกมีผิด
มีคิดสั้นมีคิดยาวล้วนความคิด
สิทธิ์ย่อมมีสิทธิ์ทุกสิทธิ์มี


๏ โลกก็เป็นเช่นนี้ทุกที่ทาง
อบอุ่นอ้างว้างระบายสี
ด้านที่อยู่ตรงข้ามร้ายและดี
โลกเป็นเช่นนี้โลกชี้นำ


๏ แม้ในยามเลวร้ายถึงที่สุด
ยามเลวร้ายยังไม่หยุดยังยีย่ำ
หัวใจยังต้องแกร่งสู้แรงกรรม
พิสูจน์แท้พิสูจน์ธรรมพิสูจน์ตน !.

..........................................