๏ ถ้ายังไม่ช่วยกันในวันนี้
วันพรุ่งคงไม่มีในวันหน้า
ถ้าวันนี้ยังไม่หยุดไม่นำพา
วันพรุ่งคงอำลาไม่มาแล้ว

 

๏ รู้ทั้งรู้เริ่มที่ใครไม่ได้หรอก
ทั้งที่บอกและบอกอย่างแน่แน่ว
มันต้องเริ่มที่เราวางเป็นแนว
เริ่มจากอยู่ในแถวอยู่ในทาง

 

 

๏ เรื่องร้ายเรื่องดีล้วนมีอยู่
รู้อย่างที่รู้หัวยันหาง
ถ้าเอาแต่โทษกันไม่ปล่อยวาง
มืดย่อมไม่สว่างแสงไม่มี

 

๏ หยุดเห็นแก่ตัวสักครู่หนึ่ง
แล้วมองให้ลึกซึ้งให้ถึงที่
ถ้าจะเอาแต่ได้ทุกทุกที
แน่ใจหรือพรุ่งนี้จะได้ใช้ ?

 

๏ ถ้าโลกใกล้วิบัติโลกาวินาศ
ใครก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
เว้นแต่เราร่วมมือและร่วมใจ
เผชิญหน้าเผชิญภัยร่วมเยียวยา

 

๏ ถ้ายังไม่ช่วยกันในวันนี้
วันพรุ่งคงไม่มีในวันหน้า
ถ้าวันนี้ยังไม่หยุดไม่นำพา
วันพรุ่งคงอำลาไม่มาแล้ว !.

..........................................
(หมายเหตุ ...ถ้า ...  คอลัมน์... ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน...  นายทิวา)