ในวาระที่ “ชัยพร นำประทีป” หรือ “เอี้ยว ณ ปานนั้น” มีงานเพลงชุดใหม่ออกมา ชื่ออัลบั้มว่า “ผ่านไปในแสงเทียน” บทเพลงแด่ผู้จาริกผ่านไปในแสงเทียนในวันคืนชีวิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานใหม่ในรอบ 30 ปีในวงการดนตรีไทย

 

 

          คอลัมน์ “ตำข่าวสารกรอกหม้อ” หนังสือพิมพ์ “คมชัดลึก” ได้รับเกียรติจาก “ชัยพร นำประทีป” นัดหมายสัมภาษณ์พูดคุยกันถึงอัลบั้มดังกล่าว


          ถาม: อยากถามถึงที่มาที่ไปของ “ผ่านไปในแสงเทียน”
          ตอบ: อัลบั้ม “ผ่านไปในแสงเทียน” ผมอยากเรียกเป็น “คีตบูชาครูบาอาจารย์สายหลวงพ่อเทียน” ครับ เนื่องจากบทเพลงทั้งหมดผมเขียนถึงครูบาอาจารย์สายหลวงพ่อเทียนที่ผมนับถือศรัทธาท่านครับ ผ่านไปในแสงเทียนจะมีทั้งหมด 11 เพลงประกอบด้วย 1.หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ 2.หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ 3. เขมานันทะ - ชาติพันธุ์ภาวนา 4.จากไพศาลถึงพระไพศาล 5.อุปกรณ์สอนธรรม - กำพล ทองบุญนุ่ม 6.เดินสู่อิสรภาพ - ประมวล เพ็งจันทร์ 7.ธรรมยาตรา 8.หยุดคิด...กับความรู้สึกเคลื่อนไหว 9.คำบูชาพระรัตนตรัย 10.ปุพพภาคนมการ (บทสวดมนต์พิเศษ) และ 11.สรณคมนปาฐะ (สวดมนต์พิเศษ)


          ถาม: ถ้ามองย้อนกลับไปตั้งแต่อัลบั้มแรกจนถึงงานชุดที่ 8 ตัวศิลปินเองพบความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในการทำงาน
          ตอบ: จริงๆ ความเปลี่ยนแปลงมันต่อเนื่องมานะ คือพอทำงานไปตั้งแต่ชุดแรกจนถึงชุดนี้ จะว่าไปแล้วมันก็ตามจังหวะเวลาของขณะที่ทำงานแต่ละชุดไปนะครับ ผมก็จะเป็นลักษณะที่เราก็เรียนรู้ไปกับการทำงานควบคู่ไปด้วยนะครับ คือมีความเข้าใจในเรื่องของการทำงาน การเขียนเพลง เรื่องดนตรี เรื่องการทำงานในห้องอัดนะครับ

           อย่างชุดนี้ ผ่านไปในแสงเทียน เป็นเขียนเพลงให้กับครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือซึ่งเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิต ที่ทำให้เราได้บ่มเพาะตัวเอง ชุดนี้ผมเน้นการสื่อสารที่เราอยากจะบอกกล่าวแก่นวิธีปฏิบัติของครูบาอาจารย์สายหลวงพ่อเทียนครับ


          ถาม: นับอายุแล้วเพลงไหนในอัลบั้มที่เขียนก่อนเพลงไหนเขียนทีหลัง
          ตอบ: เพลงแรกที่เขียนเลยเนี่ยเพลงอุปกรณ์สอนธรรม ที่เขียนให้กับอาจารย์กำพล ทองบุญนุ่ม ช่วงนั้นพอดีว่าเป็นช่วงที่อาจารย์ท่านป่วย ผมมีโอกาสไปเยี่ยม พี่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้คนดูแลอาจารย์อยู่ ก็ชวนผมเขียนเพลงนี้ โดยบอกแค่ชื่อ ว่าอยากจะให้แต่งเพลงอุปกรณ์สอนธรรมก่อนที่อาจารย์จะเสียชีวิต


          เพลงที่ 2 น่าจะเป็นเพลงเดินสู่อิสรภาพ อาจารย์ประมวล เพ็งจันทร์ ด้วยเหตุที่ว่าเรามีโอกาสได้ไปทำเพลงประกอบหนังสืออินเดียจาริกด้านใน 3 นี่น่าจะเป็นหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ 4 นี่ก็น่าจะเป็นเขมานันทะ - ชาติพันธุ์ภาวนา 5 ก็คงเป็นหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ส่วนเพลงสุดท้ายที่เขียนก็คือจากไพศาลถึงพระไพศาลวิสาโลครับ