ในปีหน้านี้วงดนตรี “ปานนั้น” จะมีอายุครบ 35 ปี ครับ


          วง “ปานนั้น” คือคณะดนตรีของนักกิจกรรมจากหลายสถาบันการศึกษา โดยมีแกนนำคือ “ชัยพร นำประทีป” (นามประทีป) หรือที่รู้จักกันในเวลาต่อมาว่า “เอี้ยว ณ ปานนั้น”

 


          หากย้อนกลับไปดูแนวการทำงานเพลงของ “ชัยพร นำประทีป” หรือ “เอี้ยว ณ ปานนั้น” ตั้งแต่ต้นทศวรรษที่ 2530 จนถึงปัจจุบัน จะพบว่าในรอบ 35 ปีที่จะถึงนี้ แม้ว่าเขาจะมีแกนหลักคืองานเพลงสร้างสรรค์สังคมเป็นพื้นฐานอันแข็งแกร่งของการทำงานเพลง


          ทว่าเมื่อพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วจะเห็นได้ว่าในยุคแรกงานเพลงของ “ชัยพร นำประทีป” เป็นเพื่อชีวิตเข้มข้น


          ซึ่งทั้งตัวเขาและบทเพลงของเขาได้ผ่านเหตุการณ์พฤษภาทมิฬจนหลายเพลงกลายเป็นตำนาน ก่อนที่ “ชัยพร นำประทีป” จะค่อยๆ คลี่คลายทั้งตัวตน และผลงาน ข้ามผ่านกาลเวลา และแนวเพลง


          มีทั้งเพลงวรรณกรรม เพลงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพลงสร้างสรรค์เด็ก เพลงที่แต่งให้นักเขียนนักต่อสู้ทางสังคม


          และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ “เพลงธรรมะ” ที่ในช่วงหลังเขาได้ปฏิบัติภาวนา


          ผ่านมาถึงวันนี้ “เอี้ยว ณ ปานนั้น” หรือ “ชัยพร นำประทีป” มีผลงาน Studio Album จำนวน 9 ชุด ใน 3 ยุคด้วยกัน ประกอบด้วย


          อัลบั้มยุคแรก “เพลงบทน้อย” “ให้รักนำทางเราไป” “แม่เงา” (“นับดาวทะเล”)
          อัลบั้มยุคที่ 2 “วายร้ายตัวน้อย” “ตะวันทอแสง” (รอยต่อระหว่างยุคที่ 2 กับยุคที่ 3)

          อัลบั้มยุคที่ 3 “ใจจะบอกกับใจ” “ไม่เคยถามว่ารักคืออะไร” “คีตพินิจ ชีวิตพุทธทาส” และอัลบั้มล่าสุด “ผ่านไปในแสงเทียน”


          นอกจากนี้ยังมีอัลบั้มรวมเพลงอีก 2 ชุด คือ “ให้รัก-เพลงบทน้อย” (รวมผลงานจากชุด “เพลงบทน้อย” และ “ให้รักนำทางเราไป”)


          และอัลบั้มรวมเพลง “ทางผ่านความฝัน” (รวมผลงานจากชุด “แม่เงา” (“นับดาวทะเล) “วายร้ายตัวน้อย” และ “ตะวันทอแสง”)


          9 อัลบั้มในเส้นทางเดินบนถนนดนตรี แม้จะมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ “เอี้ยว ณ ปานนั้น” ก็เดินมาอย่างสง่างามท่ามกลางแฟนเพลงที่เหนียวแน่นของเขา


          “ความสง่างาม” ในความหมายนี้ก็คือการที่ศิลปินมีวิถีชีวิตที่งดงามสอดคล้องกับการงานที่ทำจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน


          นอกจากจะออกอัลบั้มเพลงสร้างสรรค์ “เอี้ยว” เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อจรรโลงสังคมให้น่าอยู่


          “ชัยพร นำประทีป” เริ่มทำ “เพลงธรรมะ” ตั้งแต่ชุด “ตะวันทอแสง” เรื่อยมาจนถึง “คีตพินิจ ชีวิตพุทธทาส”


          “คีตพินิจ ชีวิตพุทธทาส” การทำงานดนตรีที่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของ “ท่านพุทธทาสภิกขุ”


          ในตอนหน้าเราจะไปคุยกับ “เอี้ยว ณ ปานนั้น” ถึงอัลบั้มชุดที่ 8 “ผ่านไปในแสงเทียน” ผลงานที่เขาบอกว่าเป็น “บทเพลงแด่ผู้จาริกผ่านไปในแสงเทียนในวันคืนชีวิต”


          เป็น “คีตบูชา” แด่ “ครูบาอาจารย์สายหลวงพ่อเทียน”