๏ยิ่งอยู่ยิ่งนานยิ่งน่าเศร้า                ยิ่งขลาดยิ่งเขลายิ่งกล้าหาญ
ยิ่งโง่ยิ่งงมยิ่งเอางาน                    ยิ่งผลักยิ่งพาลยิ่งอวดดี

 

๏สติไร้สติคอยกำกับ                     สติพ่ายพังพับอยู่กับที่
สติแตกกระเจิงเหมือนไม่มี             สติถูกย่ำยีถูกบีฑา

๏ความคิดคืบคลานอย่างคับแคบ      ความคิดอีแอบไม่ซึ่งหน้า
ความคิดชั่วร้ายอวิชชา                  ความคิดขายค้าโกงกำไร

 

๏ปัญญาหมดสิ้นปัญญาทราม         ปัญญานิยามเพื่อหยามใหม่
ปัญญาเหยียดเย้ยแย่งเอาชัย         ปัญญาเสือกไสไล่ปัญญา

 

๏คำพูดคำนั้นคือคำไหน                คำพูดพูดไปให้กังขา
คำพูดพูดแล้วไม่นำพา                  คำพูดไร้ค่าถ่มน้ำลาย

 

๏ที่ทำล้วนทำเพื่อย่ำยี                  ที่ทำทุกทีหมดความหมาย
ที่ทำยิ่งทำยิ่งกลับกลาย                ที่ทำยิ่งร้ายไม่เห็นดี

 

๏รู้สึกรับรู้รู้สึกได้                          รู้สึกหม่นไหม้ไร้ศักดิ์ศรี
รู้สึกรู้เศร้าวันเดือนปี                      รู้สึกเช่นนี้โดยทั่วกัน

 

๏ยิ่งอยู่ยิ่งนานยิ่งน่าเศร้า                ยิ่งขลาดยิ่งเขลายิ่งไร้ฝัน
ยิ่งโง่ยิ่งงมยิ่งเงียบงัน                   ยิ่งตีบยิ่งตันโลกวันนี้ !.