๏ ระบาดแพร่เชื้อไปทั้งชาติ                       เชื้อโรคแพร่ระบาดอนาถฝัน
ใครไม่รู้เท่าไม่รู้ทัน                                  เข้าสู่ทางตันรอตกตาย

 

๏ เชื้อโรคเชื้อร้ายเป็นเชื้อชั่ว                     อนุภาคฝังตัวขยับขยาย
แตกตัวกัดกินกวาดทำลาย                        เปลี่ยนคนทั้งหลายไม่เหมือนคน

 

 

๏ เปลี่ยนคนเป็นสัตว์หิวกระหาย                 เป็นวัตถุอันตรายไร้เหตุผล
เป็นเครื่องจักรทำลายเหมือนเล่นกล             เป็นชิ้นส่วนฉ้อฉลน่าชิงชัง

 

๏ ไม่เหลือความเป็นคนไม่เหลืออยู่              กระหายเลือดรวมหมู่อย่างคลุ้มคลั่ง
ความโลภเข้าตาจ้องเบียดบัง                     เสียงคำรามสั่งกลบฝังตัว

 

๏ ไม่เหลือความเป็นคนไม่เหลืออยู่              ไม่รับไม่รู้ดีหรือชั่ว
ไม่อาจจำแนกกล้าหรือกลัว                        หน้ามืดตามัวกระทำการ

 

๏ เชื้อโรคระบาดแพร่กระจาย                     ปลดปล่อยเชื้อร้ายระริกร่าน
ไวรัสวายร้ายสืบสันดาน                            สืบต่อลูกหลานผลาญทำลาย

 

๏ เหลือแต่ความเฮงซวยเป็นมรดก               แพร่ระบาดเชื้อนรกท่านทั้งหลาย
ตายทั้งเป็นเป็นรอตกตาย                          ประจักษ์พยานเชื้อร้ายไวรัสเรา

 

๏ อำนาจไวรัสกระจัดกระจาย                     อำนาจวายร้ายเชื้อโรคเก่า
อำนาจเชื้อชั่วจ้องยึดเอา                           อำนาจรวมกันเข้ากำจัดมัน !.