๏ ยุคนี้วันนี้เวลานี้                              ทันสมัยเหลือที่จะคาดถึง
เป็นโลกอนาคตในคำนึง                      โลกแห่งความซึ้งกำซาบใจ

 

๏ เมื่อหน้าคนปกคลุมด้วยหน้ากาก         ปิดหูตาปากทั้งหมดได้
ทุกคนมีหน้ากากทุกคนใช้                    คนละหลายหลายใบไม่ซ้ำกัน


๏ หน้ากากเพื่อสวมทับหน้ากาก             ยิ่งมียิ่งมากยิ่งสร้างสรรค์
หน้ากากจำเป็นเพื่อแบ่งปัน                   อึกทึกเงียบงันพรรณราย
๏ ซ้อนทับหน้ากากไม่รู้จบ                    ด้วยความเคารพท่านทั้งหลาย
ปิดซ่อนหน้าจริงทั้งหญิงชาย                เกลื่อนกลืนความหมายหยุดหมายความ
๏ หน้าจริงไม่จริงไม่มีเจอ                     หน้าฉันหน้าเธอสิ้นคำถาม
สิ้นทั้งคำตอบเพื่อนิยาม                       หมดสิ้นรูปนามทั้งนอกใน
๏ ที่เห็นได้เห็นผ่านสายตา                   จริตแต่งมายาอย่างยิ่งใหญ่
ที่เห็นได้เห็นใครต่อใคร                       ไม่รู้ใช่ไม่ใช่ไม่รู้เลย
๏ หน้ากากซ้อนหน้ากากยอดนิยม          ทับแล้วก็ถมอย่างเปิดเผย
ทุกคนเคยคุ้นอย่างคุ้นเคย                    ขึ้นต้นลงเอยในวังวน
๏ ยุคนี้วันนี้เวลานี้                              มีก็เหมือนไม่มีทุกเหตุผล
หน้ากากซ้อนหน้ากากซ้อนหน้าคน         หน้ากากความฉ้อฉลบนหน้าเรา !.