0 เริ่มต้นปีใหม่ นิตยสาร a day BULLETIN เปิดโลกด้วยทางธรรม ฉบับ 624 “พุทธทาสภิกขุ” ว่าด้วยการถอดรหัสวิธีคิดแบบ ‘พุทธทาสภิกขุ’ ผ่านบุคคลสำคัญที่เฝ้าสังเกตและทำงานอยู่ข้างกายท่านพุทธทาสอย่างใกล้ชิด อย่าง พระมหาบุญชู จิตบุญโญ พระช่างภาพคู่บุญผู้ทำงานข้างกายท่านพุทธทาสมาหลายสิบปี และ มานิต ศรีวานิชภูมิ ช่างภาพร่วมสมัยที่เคยได้นำผลงานภาพถ่ายชุด ‘บทพระธรรมประจำภาพ’ ของท่านพุทธทาส ไปจัดแสดงในนิทรรศการ ‘ช่างภาพไทยที่โลกลืม’ ซึ่งเดินทางไกลไปถึงประเทศสิงคโปร์มาแล้ว มาถอดรหัสวิธีคิดแบบ ‘พุทธทาสภิกขุ’ พระที่หัวก้าวหน้าที่สุดแห่งยุคสมัย

 

 

 

2563 พุทธธรรม นำทาง

 

 

          0 วันมาฆบูชาปีนี้ ตรงกับวัน 8 กุมภาพันธ์ 2563 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรม วันเพ็ญมาฆปุรณมีบูชา แบ่งเป็นภาคเช้า ภาคบ่ายและภาคค่ำ


          0 ช่วง 1 เช้า : บุญตักบาตร ถวายสังฆทาน รับศีล ฟังธรรม ทำสมาธิภาวนา ชั้น 1 โถงกิจกรรม เริ่มตั้งแต่ 08.00 น.ด้วย การรับฟังธรรมบรรยาย โดยพุทธทาสภิกขุ, ปรารภธรรม ในหัวข้อ “วันมาฆบูชา” โดย พระภิกษุสงฆ์เครือข่ายสวนโมกขพลาราม, เวียนเทียนประทักษิณรอบสังเวชนียสถานสมมติ น้อมใจระลึกถึงองค์คุณแห่งพระรัตนตรัย ด้วยกาย วาจา และใจ, ตักบาตรสาธิตแบบสมัยพุทธกาล สาธยาย “โอวาทปาติโมกขคาถา, กล่าวคำถวายภัตตาหาร พระภิกษุกล่าวสัมโมทนียกถาฆราวาสร่วมทำวัตร สวดมนต์ (แปล) ร่วมกินข้าวก้นบาตรในจานแมว แบบชาวสวนโมกข์

 

 

2563 พุทธธรรม นำทาง

 


          0 ช่วง 2 บ่าย : เจริญสมาธิภาวนา ฟังธรรมยามบ่าย และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (ลงทะเบียน register.bia.or.th) เริ่ม 13.30 น. กิจกรรม 3 ศิลป์ภาวนา ร่วมเรียนรู้ธรรมะ และพัฒนาสมาธิด้วยการเจริญสติภาวนา ผ่านงานอาสาด้วยฝีมือตนเองกับ 3 กิจกรรม ได้แก่ ดอกบัวและกุหลาบใบเตยภาวนา, พัดธรรมคลายใจเพื่อผู้ป่วย, ปลาบีบเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ ณ ชั้น 1 โถงกิจกรรม (14.00 น.) สวนโมกข์เสวนา หัวข้อเสวนา “การทำมาฆบูชาที่ถูกต้อง”

           0 ช่วง 3 เย็นค่ำ : สวดมนต์ เวียนเทียน รอบค่ำ เพ็ญภาวนาหลังพระอาทิตย์อัสดง ณ ชั้น 1 โถงกิจกรรม เริ่มตั้งแต่ 16.30 น.) สวดมนต์ทำวัตรเย็น สวดบทโอวาทปาติโมกขคาถา (แปล) ฟังธรรมบรรยายวันมาฆบูชา โดย พุทธทาสภิกขุ และสมาธิภาวนา, ปรารภธรรม โดย พระมหาราเชน สุทฺธจิตฺโต สวนธรรมวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา, เวียนเทียน ประทักษิณรอบสังเวชนียสถานสมมติ น้อมใจระลึกถึงองค์คุณแห่งพระรัตนตรัย ด้วยกาย วาจา และใจ

 

 

2563 พุทธธรรม นำทาง

 


          0 ช่วง 4 : เพ็ญภาวนาชาคริยานุโยค ณ ชั้น 1 โถงกิจกรรม (18.30 น.) ลงทะเบียน ณ ชั้น 1 ภัตตศาลา (19.00 น.) สาธยาย อานาปานสติสุตตปาฐะ, กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศแนวทางปฏิบัติ ฟังธรรมบรรยายของพุทธทาสภิกขุว่าด้วยเรื่อง “การบวชอยู่ที่บ้าน” (20.00 น.) เริ่มการปฏิบัติเจริญสติอิริยาบถเดิน-นั่ง-นอน อย่างมีสติ (22.00 น.) เจริญสติอิริยาบถนอน (02.00 น.) ระฆังปลุก, ทำธุระส่วนตัว จากนั้น สาธยาย อานาปานสติสุตตปาฐะ (ต่อ) และเจริญสติอิริยาบถเดิน-นั่ง ปิดท้ายด้วยการสนทนาแลกเปลี่ยน


          0 ผู้สนใจร่วมกิจกรรมติดต่อสอบถาม โทร. 086-311-0900, 094-063-8386, 082-997-3784, 083-790-7141 (ฝ่ายงานกิจกรรม) หรือ ติดตามข่าวสารกิจกรรมสวนโมกข์ได้ที่ Line: @suanmokkh_bangkok และ Facebook: กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ


          0 เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลธรรมะ “พุทธธรรมออนไลน์ (Disclaimer) 1.0 (Beta Version)" ผู้สนใจสามารถคลิกลิงค์ https://book.watnyanaves.net/buddhadhamma/ หรือ สแกน QR Code ในภาพ

 

 

2563 พุทธธรรม นำทาง

 


          0 เนื่องในศุภมงคลสมัย 150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ขอเชิญผู้สนใจรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “เล่าไว้โดยไวยาฯ : เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม” บรรยายพิเศษโดย ผศ.ดร.ชัชพล ไชยพร รองคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไวยาวัจกร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 23 มกราคม เวลา 08.00-19.30 น. ณ อาคารภุชงค์วิทยาสิทธิ์ 1 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม