00 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อ นักเขียน นักแปล นักหนังสือพิมพ์ บรรณาธิการ ผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สมควรได้รับ รางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2562 แล้ว จำนวน 15 คนดังนี้ ศ.พิเศษ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล, ขรรค์ชัย บุนปาน, ช่วง มูลพินิจ, ศ.พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธนิต ธรรมสุคติ, ธาดา เกิดมงคล, ศ.พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร, ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, นิวัฒน์ ธาราพรรค์ (ราช เลอสรวง), ไมตรี ลิมปิชาติ, พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ, ศ.เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล, สุรีย์ พันเจริญ และ สำเริง คำพะอุ ขอแสดงความยินดีครับ...

 


          00 พิธีมอบรางวัล จะมีขึ้นใน วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของ สมาคมนักเขียนฯ วันเสาร์ที่ 18 มกราคม ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ภาคเช้า ประกาศเกียรติ-มอบโล่รางวัล พร้อม เปิดใจนักเขียนรางวัลนราธิปฯ ปี 2562 จากนั้นผู้ร่วมงานทุกคน รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ส่วน ภาคบ่าย : ประชุมใหญ่ฯ ประจำปี ของ บรรดาสมาชิกสมาคม ใครว่างเชิญนะครับ ‘มิตรรักนักเขียน’ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคเช้า..ไม่ใช่สมาชิกก็เข้าร่วมงานได้ กนกวลี กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนฯ ท่านฝากเรียนเชิญมา...


          00 โครงการประกวด หนังสือดีเด่น ‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 ซึ่ง ‘กำลังเปิดรับผลงาน’ อยู่ในขณะนี้ จะหมดเขต 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้จัดประกวดยังคงรางวัลไว้ 7 ประเภทหนังสือวรรณกรรม ได้แก่ กวีนิพนธ์ นวนิยาย รวมเรื่องสั้น วรรณกรรมสำหรับเยาวชน การ์ตูน สารคดี (ทั่วไป) และ รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล รวมกว่า 1 ล้านบาท! ผู้สนใจดูรายละเอียดและ ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.csrcpall.com หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2071-2902 ถึง 3...


          00 ข่าวดี สำหรับผู้รักการเขียนวิจารณ์วรรณกรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับเพจ ดวงใจวิจารณ์ เปิดอบรมการเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมร่วมสมัย “ดวงใจวิจารณ์” ครั้งที่ 1 วันที่ 18 – 19 มกราคมนี้ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน โดย ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ในฐานะนักวิจารณ์ที่วงการรู้จักกันดีกับนามปากกา ไพลิน รุ้งรัตน์ เป็นวิทยากรหลัก ร่วมด้วย จรูญพร ปรปักษ์ประลัย นักวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่นรางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือฯ 2 สมัย, รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ, จิรัฏฐ์ เฉลิมแสนยากร, สุธิดา วิมุตติโกศล ฯลฯ อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ สมัครด่วน! วันนี้ - 15 มกราคม คลิกดูรายละเอียดได้ทาง เพจดวงใจวิจารณ์ ประกาศผลวันที่ 16 มกราคม...


          00 ดังข้ามปีหนังสือแปลเล่มหนาอย่าง Sapiens ‘เซเปียนส์ : ประวัติศาสตร์มนุษยชาติ’ ล่าสุดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) โดยคณบดี รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ จับมือสำนักพิมพ์ยิปซี (ผู้พิมพ์เซเปียนส์) จัดกิจกรรมดีๆ ต้อนรับศักราชใหม่ภายใต้โครงการ ‘บุ๊คคลับสัญจร’ เปิดเวทีเสวนาหัวข้อ “จากอดีต สู่อนาคต และ 21 บทเรียนที่มนุษย์ต้องเรียนรู้” ซึ่งเกี่ยวเนื่องเนื้อหาในหนังสือสามเล่มสำคัญ นั่นคือ “เซเปียนส์” “โฮโมดีอุส” และ “21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21” โดยผู้เขียนคนเดียวกัน ยูวัล โนอาห์ แฮรารี ผู้แปลคนเดียวกัน ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ และคณะ...


          00 ด้านวิทยากรมี อ.ธัญญา หรือ ไพฑูรย์ ธัญญา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มน./นักเขียนซีไรต์/ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ กล่าวปาฐกถา จากนั้นเข้าสู่ ประเด็นเสวนา นำโดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ผอ.ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช. (ผู้แปล), ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม นักเขียน/นักวิชาการแห่งภาควิชาประวัติศาสตร์ มน. ผศ.ดร.สุรพล พุทธรักษา แห่งภาควิชารัฐศาสตร์ มน. และสองอาจารย์ภาษาไทย ดร.ภาคภูมิ สุขเจริญ กับ อ.เพ็ญพิชญา เพ็งศรี มูฮาเน่น ดำเนินรายการ 23 มกราคมนี้ เวลา 13.00-16.30 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ผู้สนใจเข้าฟังได้ ฟรี!...


          00 ‘เทศกาลละครสุกดิบและงานไหว้ครูมรดกใหม่’ ของ คณะละครมรดกใหม่ ปีนี้มีกิจกรรมเพิ่มเข้ามาอย่างมีนัยสำคัญ คือ อ่านบทกวี-แสดงดนตรี ภายใต้ชื่อ “นาฏกรรมบทกวี ดนตรีสันติ” ระหว่าง 17-18 มกราคม (วันสุกดิบ) และ 19 มกราคม ซึ่งเป็น วันไหว้ครูประจำปี 2563 ย้ำ..รายการ ‘บทกวี-ดนตรี’ มีขึ้น ช่วงหัวค่ำสองวันแรก (วันสุกดิบ) กวี-ศิลปินรุ่นพี่รุ่นน้อง ที่ยกขบวนไปเพิ่มความหลากหลาย นำโดย ดิเรก นนทชิต, กานต์ ลิ่มสถาพร, เจริญ คงสวัสดิ์, แม่น้ำ เรลลี่, อุษาญาดา, นพพร ทรัพย์รุ่งเรือง, สิริวิมล พลนารายน์, นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง, เพตรา วิเศษรังสี, ณัฎฐกร สายแก้ว, ชนวีร์ คำมงคล ฯลฯ จัดที่ บ้านเรียนละครมรดกใหม่ คลอง 6 ธัญบุรี ปทุมธานี คนรักบทกวี-ดนตรีไม่ควรพลาด ฟรี! เช่นกัน...


          00 สร้าง แบรนด์สินค้า ประเภท เสื้อผ้าอาภรณ์ อย่าง เสื้อยืด กางเกงยีน เข็มขัด รองเท้า ยัน กระเป๋าหนังชนิดต่างๆ เป็นต้น ภายใต้ชื่อแบรนด์ ‘พันธุ์หมาบ้า’ PhanMaBa ซึ่งเป็นชื่อร้าน ‘พันธุ์หมาบ้า สถาน’ ด้วย ทั้งหมดนี้ต่อยอดมาจาก “พันธุ์หมาบ้า” นวนิยายดัง พิมพ์ซ้ำหลายสิบครั้ง และเล่มหนาที่สุดของเจ้าของแบรนด์-เจ้าของร้านที่ชื่อ ชาติ กอบจิตติ นักเขียนดับเบิ้ลซีไรต์คนแรก และ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ นั่นเอง โดยมีรูปหมา (กำลังยืดคอหอน) เป็น เครื่องหมายการค้า หมาตัวนี้ก็ต่อยอดพัฒนาการมาจากโลโก สำนักพิมพ์หอน ของเขาเองอีกน่ะแหละ...


          00 ที่พูดถึง ‘แบรนด์ของชาติ’ เพื่อจะบอกว่า นักเขียนดับเบิลซีไรต์ จากนวนิยายเรื่อง “คำพิพากษา” (ปี 2525) และเรื่อง “เวลา” (ปี 2537) คนนี้กำลังจะ ออกหนังสือเล่มใหม่ อีกแล้ว ทำธุรกิจไป เขียนหนังสือไป สบายใจเฉิบ แม้ว่าธุรกิจ (อาจ) รัดตัว แต่เขาก็ เขียนหนังสือ ได้สม่ำเสมอ ‘หนังสือของชาติ’ เล่มล่า ชื่อ “เรื่องเล่าแบรนด์ (ของผม)” และแน่นอน ชาติ กอบจิตติ เขียนจากประสบการณ์ตรง ผลงานเล่มนี้ “วรรณฤกษ์” ก็ต้องไม่พลาด เพราะ ‘เรื่องของชาติ’ เชื่อถือได้...


          00 ถ้าไม่สะดวกดอดไปซื้อที่ พันธุ์หมาบ้าน สถาน ย่าน ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ (ด้านหลังซีคอนสแควร์) เหมือนตอนเปิดตัวหนังสือชุด “(หา)เรื่องที่บ้าน” เมื่อปลายตุลาคม 2561 ก็หาตามร้านหนังสือเอา เพราะ ชาติ กอบจิตติ มอบหมายให้ วินัย ชาติอนันต์ สายส่งศึกษิต ‘เคล็ดไทย’ จำหน่ายเป็นเจ้าประจำอยู่แล้ว เขาเป็นคู่ค้ากันมายาวนาน แม้ช่องทาง การขายหนังสือเปลี่ยนไปเยอะ ตามโลกยุคใหม่ แต่ “พี่ชาติ” กับ “เฮียวินัย” เขาไม่ทิ้งกัน (อิอิ)...


          พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีครับ