๏ สัญญาลมลมแล้งแล้ง            หดหายเหือดแห้งสิ้นหวัง
ลมปากลมเป่าพ่ายพัง               อีกคราอีกครั้งอีกครา

 

๏ ไม่ใช่สัญญาผู้คน                  กลับกลอกเล่นกลเก่งกล้า
เห็นเห็นยังไม่นำพา                  ปิดหูปิดตาปิดบัง

 

 

๏ สัญญาไม่เป็นสัญญา              ลวงกันต่อหน้าความหวัง
เรื่องเล่นทำกันจริงจัง                เรื่องจริงทีหลังทุกที

 

๏ หมู่โจรยังมีสัจจะ                   ยังถือธรรมะศักดิ์ศรี
น่าแปลกในหมู่คนดี                  สัจจะไม่มีราคา

 

๏ เป็นแค่ลมปากลมเป่า             ถุยถ่มเก็บเข้ามุสา
ถ่มแล้วเก็บกินธรรมดา              การแสดงแหกตาจัดแสดง

 

๏ สัญญาไม่เป็นสัญญา              เป็นใบ้เป็นบ้าเสแสร้ง
จับได้ไล่ทันตะแบง                   พลิกลิ้นตัดแต่งพันธุกรรม

 

๏ เหน็บหนาวร้าวลึกหัวใจ          ได้เอาแต่ได้ยีย่ำ
เมืองบาปคนบาปชี้นำ                บาปผู้กระทำชิงชัง

 

๏ สัญญาลมลมแล้งแล้ง            หดหายเหือดแห้งสิ้นหวัง
ลมปากลมเป่าพ่ายพัง               อีกคราอีกครั้งอีกครา !.

 

 

.................................................................................................

 

 

...สัญญาหน้าหนาว...

 


(หมายเหตุ  ...สัญญาหน้าหนาว...   คอลัมน์...  ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน...  นายทิวา  ลงหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันเสาร์-วันอาทิตย์ที่  7 - 8  ธันวาคม 2562 )