๏ ไม่รู้แล้วอารมณ์ประมาณไหน             สุขทุกข์อย่างไรไม่ชัดแจ้ง
ไม่รู้เรื่องจริงหรือการแสดง                   ทุกหนทุกแห่งไม่รู้เลย

 

๏ ไม่รู้ที่เห็นอย่างที่เห็น                       ปกปิดทุกประเด็นหรือเปิดเผย
กำลังเริ่มต้นหรือลงเอย                        จำยอมชาเฉยหรือเฉยชา

 

 

๏ ไม่รู้ที่เป็นอย่างที่เป็น                       ร้อนหรือว่าเย็นอยู่ตรงหน้า
ไม่รู้จริงใจหรือไก่กา                           ไปหรือว่ามาไม่รู้แล้ว

 

๏ ไม่รู้ควรโกรธหรือไม่โกรธ                  จำเลยหรือโจทก์ที่ต่อแถว
ไม่รู้ว่าจอดหรือว่าแจว                         แคล้วหรือไม่แคล้วยังไม่รู้

 

๏ ไม่รู้โทษเขาหรือโทษใคร                 โทษเราได้ไหมแบบตายหมู่
ไม่มีตายเดี่ยวเมื่อพันตู                        อยู่หรือไม่อยู่รวมหมู่ตาย

 

๏ ไม่รู้ควรคิดหรือสิ้นคิด                       ถูกกลายเป็นผิดผิดเป้าหมาย
ผิดกลายเป็นถูกถูกท้าทาย                   ดีกลับเป็นร้ายร้ายเป็นดี

 

๏ ไม่รู้ต้องทำทำอย่างไร                      ทำได้ไม่ได้ในวิถี
มีหรือว่าไม่ไม่หรือมี                            สีละเลงสีสีละลาย

 

๏ ไม่รู้แล้วอารมณ์ประมาณนี้                 สุขทุกข์มีไม่มีไร้ความหมาย
ความจริงความเท็จโง่งมงาย                 เราท่านทั้งหลายขยายความ !.

.........................................................

 

 

...เราท่านทั้งหลาย...

 


(หมายเหตุ  ...เราท่านทั้งหลาย...   คอลัมน์...  ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน...  นายทิวา  ลงหนังสือพิมพ์ ฉบับวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562)