๏ จับไม่ได้ไล่ไม่จนไม่ยอมรับ                 จนกว่าจะจับคาหนังคาเขา
แม้จับได้ต่อหน้ายังเลี่ยงเอา                   เปลี่ยนหนักเป็นเบาไม่เอาความ

 


๏ จำได้-จำไม่ได้, จำไม่ได้                    กลับมากลับไปอย่าได้ถาม
ถ้ายังมีประโยชน์พยายาม                      ถ้าไม่มีก้าวข้าม, ข้ามคนล้ม

 

 

๏ ดีเอาเข้าตัวเอาไว้ก่อน                       ชูหน้าสลอนคอยทับถม
ดีดีทั้งนั้นพิมพ์นิยม                              ได้ทีมีข่มอารมณ์ดี

 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

๏ ชั่วให้คนอื่นช่วยรับไป                        ทั้งเสือกทั้งไสคอยไล่หนี
ชั่วเป็นของตนล้วนมากมี                       ย้อมชั่วระบายสีวิถีตน

 

๏ จับไม่ได้ไล่ไม่ทันมันก็จบ                   เชิดหน้าให้เคารพอยู่ในหน
เงินคืออำนาจบันดาลดล                       อำนาจย่อมส่งผลขยายทุน

 

๏ จับได้ไล่ทันค่อยผันผ่อน                    ผิดเอาไว้ก่อนปั่นหัวหมุน
หนักกลายเป็นเบาแบ่งส่วนบุญ               เบาหายเป็นฝุ่นไม่เหลือรอย

 

๏ โลกของการบ้านของการเมือง             โรคเลี้ยงไม่เชื่องมีบ่อยบ่อย
ทั้งสั้นทั้งเสื่อมกะปริบกะปรอย                ความจำถดถอยไม่ค่อยจำ

 

๏ โรคภัยไข้เจ็บกระจัดกระจาย               ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายสูงลงต่ำ
การเมืองการบ้านการครอบงำ                 ย่ำยียีย่ำต่างย่ำยี !.

 

..................................

 

 

...โรคการเมือง...

 


(หมายเหตุ  ...โรคการเมือง...  คอลัมน์...  ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน...  นายทิวา  ลงหนังสือพิมพ์ ฉบับวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 )