คมชัดลึกออนไลน์ 2 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
วรรณกรรม/เรื่องสั้น

กฤษณา อโศกสิน นักเขียนหญิงคนแรกรับรางวัล นักเขียนอมตะ

12 ตุลาคม 2562 - 00:00 น.
ชานชาลานักเขียน,กฤษณา อโศกสิน
วรรณกรรม/เรื่องสั้น

Shares :
เปิดอ่าน 359 ครั้ง

กฤษณา อโศกสิน นักเขียนหญิงคนแรกรับรางวัล นักเขียนอมตะ คอลัมน์...  ชานชาลานักเขียน  โดย...  วรรณฤกษ์ 


 

 

          00 กลับมาแล้ว! รางวัลนักเขียนอมตะ หลังทิ้งช่วงไป 4-5 ปี แต่ในที่สุด มูลนิธิอมตะ โดย วิกรม กรมดิษฐ์ ก็เดินหน้าต่อ พร้อมประกาศชื่อผู้สมควรได้รับ รางวัล ‘นักเขียนอมตะ’ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 เรียบร้อย นั่นคือ สุกัญญา ชลศึกษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ที่รู้จักกันดีในนามปากกา กฤษณา อโศกสิน ด้วยมติเอกฉันท์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ประธาน) ชมัยภร แสงกระจ่าง, รศ.ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร, จรัญ หอมเทียนทอง, ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, กนกวลี กันไทยราษฎร์, รศ.ดร.สุปาณี พัดทอง ขอคารวะยินดีครับ...

 

 

          00 กฤษณา อโศกสิน นับว่าเป็น ‘นักเขียนหญิงคนแรก’ ที่ได้รางวัล ‘นักเขียนอมตะ’ ในจำนวน 9 คน 8 ปี ต่อจาก เสนีย์ เสาวพงศ์, เปลว สีเงิน, เขมานันทะ, ส.พลายน้อย, พระไพศาล วิสาโล, ลาว คำหอม + พนมเทียน และ อาจินต์ปัญจพรรค์ (พ.ศ.2557) ตามลำดับ ซึ่งแต่ละคนได้รับโล่รางวัลพร้อม เงินสด 1,000,000 บาท! ยกเว้น ลาว คำหอม กับ พนมเทียน สองนักเขียนรางวัลอมตะปี 2555 (มอบรางวัล พ.ศ.2556) ที่ได้พร้อมกันในปีเดียว เงินรางวัลจึงถูกหารสอง! (ห้าแสนบาท)...


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน


          00 ไม่เป็นไร นั่นเหตุการณ์ผ่านหลายปีแล้ว เรามา ‘ชื่นชมยินดี’ ปีปัจจุบันดีกว่า กฤษณา อโศกสิน เหมาะสมยิ่งกับรางวัล ‘นักเขียนอมตะ’ เพราะท่านทำงานเต็มที่เต็มชีวิต เป็นแบบอย่างของ ‘นักเขียนมืออาชีพ’ ผลงานตีพิมพ์ครั้งแรกตอนอายุ 17 ปี และทำงานต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า 70 ปี ไม่มีเว้นวรรค! (ปัจจุบันอายุ 88 ปี) จากยุคกระดาษที่เรียงพิมพ์ด้วย ตัวอักษรตะกั่ว สู่ยุค ออนไลน์ สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ เกือบ 160 เล่ม ท่านสามารถ ดำรงตนด้วยอาชีพนักเขียน และ พร้อมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่นักเขียนทุกเพศทุกวัย รวมทั้ง สร้างแรงบันดาลใจ ในด้านการเขียนและการใช้ชีวิตให้แก่คนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี...


          00 “ผลงานของ กฤษณา อโศกสิน เป็นงานสร้างสรรค์ที่ยืนยงและเท่าทันยุคสมัย มีคุณภาพ สะท้อนปัญหาชีวิตมนุษย์อย่างลุ่มลึก สะท้อนปัญหาสังคมหลากมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาสถาบันครอบครัว มีทั้งเรื่องวัฒนธรรม ศาสนา การเมือง ประวัติศาสตร์ ด้วยกลวิธีทางวรรณศิลป์ที่หลากหลายและประณีตงดงาม ให้ความรู้สึกแก่คนวรรณกรรมประหนึ่งร่มไม้ใหญ่ในทางวรรณศิลป์ เป็นที่นิยมยิ่งของนักอ่าน สามารถสร้างนักอ่านข้ามยุคข้ามสมัย ผลงานจำนวนไม่น้อยมีผู้นำไปสร้างเป็นสื่อแขนงอื่น เช่น ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ซ้ำๆ หลายครั้ง ส่งผลสะเทือนแก่สังคมวงกว้าง” เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประกาศยกย่องชื่นชม...
          00 และน่าตื่นเต้นดีใจยิ่งขึ้นเมื่อ วิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ แย้มว่าจะส่งเสริมนักเขียน ผ่านงานประพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเขียนไทยผู้มีความสามารถ ให้ปรากฏ และเป็นกำลังใจแก่ผู้อุทิศตน ทุ่มเท สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าควรแก่การ นำเผยแพร่สู่สากล ดังนั้นมูลนิธิอมตะจึง มีแผนจะแปลวรรณกรรมไทย ของนักเขียนอมตะ สู่นักอ่านชาวต่างประเทศ! แผนการนี้ดีนัก “วรรณฤกษ์” รีบยกมือสนับสนุนสุดแขนเลยครับ เพราะการแปล วรรณกรรมไทยสู่สากล ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ถ้าใครได้-ทำให้เห็นผลจริงจัง จะเป็นคุณูปการต่องวงการนักเขียนไทย และประเทศไทยแน่นอน...


          00 จะว่าไป เรื่องการแปลวรรณกรรมไทยสู่สากล เนี่ย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ในฐานะ (ว่าที่) ประธานคณะอนุกรรมาธิการศิลปะและวัฒนธรรม ของวุฒิสภา มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทำให้เป็นที่ประจักษ์ คงบรรจุเข้าในแผนงาน เพื่อการขับเคลื่อนผลักดันต่อไป ไว้โอกาสเหมาะๆ ค่อยนำมาบอกกล่าวเล่าต่ออีกที วกมาที่ รางวัลนักเขียนอมตะ อีกสักหน่อย พิธีมอบรางวัลจะมีขึ้น วันที่ 16 ธันวาคมนี้ ที่มูลนิธิอมตะ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ ในวันนั้น กฤษณา อโศกสิน จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินสด 1,000,000 บาท...


          00 เวทีประกวด บทกวี ‘รางวัลถนอม ไชยวงษ์แก้ว’ ปี 2562 ประกาศผลแล้วเช่นกัน แม้เป็นรางวัลภูธร (เชียงใหม่) และ เพิ่งจัดประกวดปีที่ 2 แต่ได้รับความสนใจคึกคัก เมื่อเผยรายชื่อกวีผู้ได้รางวัลภายหลังการตัดสิน ปรากฏว่า ‘กวีมือรางวัล’ แทบทั้งสิ้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “เชื้อไฟ” ของ นนทพัทธ์ หิรัญเรือง รองชนะเลิศอันดับ 1 “ขยะ” ของ องอาจ สิงห์สุวรรณ รองชนะเลิศอันดับ 2“ความฝัน 2019” ของ รอนฝัน ตะวันเศร้า ส่วน ชมเชย3 รางวัล เป็นผลงานของ แทนชีวา (พิริยภูมิ หง่อยกระโทก), ของ ระวี ตระการจันทร์ และ ธวัชชัย ทนทาน...


          00 ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสิน ผศ.สกุล บุณยทัต, โชคชัย บัณฑิต’, ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ (เพ็ญ ภัคตะ) สุวิชานนท์ รัตนภิมล และ พินิจ นิลรัตน์ ร่วมกันตัดสินจากบทกวีที่เข้ารอบสุดท้าย 12 ชิ้น ดังนั้นอีก 6 ชิ้นที่เหลือเป็นผลงานของ ตะวัน กองม่วง, ชุติเดช 'รังสี, สันติพล ยวงใย, ธีระสันต์ พันธศิลป์, มีนา ฟ้าศุกร์, ฤทธิฤต อัคริยานนท์ จากฝีมือ 3 กรรมการคัดเลือก เพ็ญ ภัคตะ, ไพฑูรย์ พรหมวิจิตร และ ผศ.ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล ยินดีกับทุกคนครับ แพร จารุ ทองเกลี้ยง ผู้จัดประกวดแจ้งว่า วันมอบรางวัล จะมีขึ้น 15 มกราคม 2563 ในงาน รำลึกถึงถนอม ไชยวงษ์แก้ว ที่ห้องสมุดถนอมแพร อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่...


          00 จากเชียงใหม่ล่องใต้ไป ‘ตรัง’ กันต่อ ผลการ ‘ประกวดเรื่องสั้น’ เพื่อพิมพ์ในหนังสือวรรณกรรมชุด “การผลิบานในหัวใจ” ในวาระพิเศษ ‘83 ปี โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง’ (จัดงาน 16 พ.ย.62) ก็ประกาศแล้ว เรื่องที่ได้รับคัดเลือกส่วนใหญ่มาจากฝีมือ นักเขียนรุ่นใหม่ มีรุ่นเก๋าแซมๆ บ้าง รวมสิบคนดังนี้ อับดุลเลาะห์ มัง, ทรงวุฒิ อินเรือง, อัญชนา พรมเคียมอ่อน, กาญจนา ชูแก้ว, กิติศักดิ์ ศรีแก้วบวร, อุษาญาดา, มานพ แก้วสนิท, ไพจันทร์ ธัญลดา, กิตติพัฒน์ วิริยะ และ รมยวีณ์ ยินดีโดยทั่วหน้า...


          00 เพราะ ดร.วัชรินทร์ โตขาว รองผู้อำนวยการ ร.ร.สภาราชินี เจ้าของโครงการ เป็นนักเขียน-นามปากกา วัชรินทร์ จันทร์ชนะ ดังนั้นนอกจากจัดประกวดต่อจากปีก่อนแล้ว ยังสามารถระดม ‘นักเขียนเรื่องสั้นรับเชิญ’ มารวมในเล่มเดียวกันเป็นกองทัพ จำลอง ฝั่งชลจิตร, วินทร์ เลียววาริณ, ศักดิ์สิริ มีสมสืบ, ประมวล มณีโรจน์, กานต์ ลิ่มสถาพร, ประชาคม ลุนาชัย, “เสาวรี”, ไชยา วรรณศรี, จเด็จ กำจรเดช, นทธี ศศิวิมล, พิสิฐ ภูศรี, ศิริ มะลิแย้ม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี ‘กวีรับเชิญ’ อีกเพียบ อาทิ พิบูลศักดิ์ ละครพล, ฤทธิพร อินสว่าง, เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์, พลัง เพียงพิรุฬห์, โรสนี นูรฟารีดา และอีกหลายคน น่าชื่นใจๆ...


          00 นี่โครงการดีๆ ต้องบอกต่อ ดร.ศุภชัย สุวรรณกนิษฐ ศิลปินนครสวรรค์ จะได้ฤกษ์เปิด บ้านศิลปะ ศุภ’กนิษฐ (SUPA’KANIST ART HOUSE) ณ บ้านเลขที่ 36 ถ.แสงสวรรค์ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ วันศุกร์ 18 ตุลาคมนี้ เวลา 18.18 น. โดย ครูกาศ กล่ำน้อย เป็นประธานในพิธี บ้านศิลปะแห่งนี้ “ดร.ศุภชัย” ตั้งใจจะใช้เป็น พื้นที่การเรียนรู้และแบ่งปันงานทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรมร่วมสมัย ครอบคลุมงานด้าน ‘ดนตรี กวี ศิลป์’ ทั้งจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ หมุนเวียนตลอดปี แถมมีเวิร์กช็อป-เสวนาอีกด้วย เปิดให้เข้าชม-เข้าร่วมกิจกรรมฟรี! คลิกดูรายละเอียดที่เพจ Suwannakanist Supachai ได้เลยครับ...


          พบกันใหม่เสาร์-อาทิตย์หน้า สวัสดี5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ