๏ พัดแล้วผ่านแล้วมาหลายหน                ในนามผู้คนแสวงหา
พัดผ่านสายลมเดือนตุลาฯ                     เป็นอยู่เป็นมาและเป็นไป

 

๏ เป็นเสมือนสายลมความเปลี่ยนแปลง    มืดมิดกระจ่างแจ้งแถลงไข
ความเท็จความจริงรู้แก่ใจ                      ข้างนอกข้างในใกล้ไกลรู้
 

 

 

๏ อดีตปัจจุบันอนาคต                          ภาพย่อมปรากฏที่เป็นอยู่
ร่องรอยเวลาสายตาดู                           มิตรหรือศัตรูยากเห็นชัด

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

๏ อดีตปัจจุบันอนาคต                          ทั้งมวลทั้งหมดยากยืนหยัด
ไม่ว่าทางตรงหรือทางลัด                      ย่อมมีข้องขัดมีตัดตอน

 

๏ ท่ามกลางสายลมที่พัดผ่าน                 สายลมแห่งกาลผู้มาก่อน
เจ็บปวดรวดร้าวยังอาทร                       มีบันทึกย้อนเป็นบทเรียน

 

๏ ไม่ว่าเรียนรู้ไม่เรียนรู้                         บทเรียนที่มีอยู่สถิตเสถียร
เริ่มต้นลงท้ายวกวนเวียน                       แต่ไม่อาจเปลี่ยนบทเรียนนั้น

 

๏ พัดแล้วผ่านแล้วมาหลายครา              สายลมกาลเวลาพัดผ่านผัน
ในความเปลี่ยนแปลงของคืนวัน              บางสิ่งสืบนิรันดร์ให้เรียนรู้

 

๏ สายลมพัดผ่านเดือนตุลาฯ                  โลกและเราแสวงหาที่เป็นอยู่
อดีตถึงปัจจุบันสายตาดู                        อนาคตก็เพียงครู่ขณะใจ !.


.......................................................

 

 

...สายลมเดือนตุลาฯ...

 


(หมายเหตุ  ...สายลมเดือนตุลาฯ...  คอลัมน์...  ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน...  นายทิวา  ลงหนังสือพิมพ์  คมชัดลึก  ฉบับวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 )