๏ เสื่อมราคาเสื่อมค่าเสื่อมความคิด          เสื่อมด้วยวิปริตผิดความหมาย
เสื่อมถอยทางเสื่อมทุรนทุราย                 เสื่อมสู่ความตายในความเป็น

 


๏ ที่เห็นเป็นอยู่ครู่ขณะ                          ไม่ลดไม่ละอย่างที่เห็น
ร้อนยังคงร้อนไม่รู้เย็น                           ครบทุกประเด็นมีให้ครบ

 

 

๏ แค่อยู่กับที่ยังอยู่ยาก                         ทุกประการลำบากทุกสารบบ
สงครามไม่เรียนรู้การสู้รบ                       สันติก็จบด้วยสงคราม

 

๏ ไม่ต้องคิดไกลไปข้างหน้า                   มืดดินมืดฟ้าด้วยคำถาม
ไม่มีคำตอบให้นิยาม                             มีแต่ลุกลามเรื่องใหญ่โต

 

๏ มีแต่ถอยหลังไปข้างหลัง                    เต็มด้วยชิงชังหยิ่งยโส
เหยียดเย้ยหยันหยามพล่ามคุยโว             อวดฉลาดอวดโง่โอ้อวดตน

 

๏ ที่เห็นเป็นอยู่ยังเป็นอยู่                       ไม่รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้หน
วกวนเวียนว่ายทะเลคน                          ตะเกียกตะกายอับจนจำนนนั้น

 

๏ ไม่รู้ไม่เห็นยังดีกว่า                            รู้เห็นอยู่ตรงหน้าสิ้นความฝัน
ความจริงไม่เป็นจริงไม่ยืนยัน                  ความจริงตีบตันต้นยันปลาย

 

๏ เสื่อมราคาเสื่อมค่าเสื่อมความคิด          เสื่อมด้วยวิปริตผิดความหมาย
เสื่อมถอยทางเสื่อมทุรนทุราย                 เสื่อมสู่ความตายในความเป็น !.


.........................................................

 

 

 


(หมายเหตุ   ...เสื่อม !...  คอลัมน์...  ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน...  นายทิวา  ลงหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562)