0 ศิลปะไม่เพียงสร้างแรงบันดาลใจส่งต่อถึงกัน แต่ยังนำมาซึ่งการถกถามเพื่อหาคำตอบให้รู้แจ้งกันมากมาย ลองไปดูว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้าง

 

          0 24 สิงหาคม (14.00 น.) กลุ่มไซไฟฟีเลีย ร่วมกับ Documentary Club จัดฉายภาพยนตร์ไซไฟคลาสสิก เรื่อง Solaris โดยผู้กำกับ Andrei Tarkovsky สร้างจากนิยายชื่อเดียวกันของ Stanislaw Lem นักเขียนชั้นครูผู้บุกเบิกไซไฟแนวปรัชญา ณ โรงภาพยนตร์ SFX Cinema สาขา Central World หลังจบการฉายภาพยนตร์แล้ว พบกับเสวนาหัวข้อ “ไซไฟวันนี้ พรุ่งนี้วันใหม่” และเปิดตัวกลุ่มไซไฟฟีเลีย ณ ร้านหนังสือ B2S สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ในเวลา 17.50 น. โดย ก้อง ฤทธิ์ดี และ วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา ดำเนินรายการโดย สฤณี อาชวานันทกุล กลุ่มไซไฟฟีเลีย
 


 

 

          0 ไซไฟฟีเลีย (Scifiphilia) เกิดจากการรวมตัวของสี่สำนักพิมพ์ Solis - Salt - บทจร - สมมติ เรามีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะขยับพรมแดน ขยายขอบฟ้าของ “นิยายวิทยาศาสตร์” ในไทย ให้ทันสมัยและกว้างไกล จากอดีตจรดอนาคต พื้นโลกสู่พหุภพ ภายใต้คำขวัญที่ว่า “ไซไฟวันนี้ พรุ่งนี้วันใหม่”
 

          0 กลุ่มไซไฟฟีเลียมีแผนที่จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับไซไฟอย่างต่อเนื่องทุกเดือน สามารถหาซื้อหนังสือของกลุ่มได้จากร้านหนังสือ B2S, ร้าน Open House Central Embassy และตามร้านหนังสือทั่วไป ติดตามกลุ่มไซไฟฟีเลียได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ไซไฟฟีเลีย”
 

          0 ใครที่สนใจเรื่องพม่าศึกษาและอยู่ใกล้ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ (13.00-16.00 น.) สาขาวิชาลุ่มน้ำโขงศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการบรรยายพิเศษด้านพม่าศึกษา หัวข้อ 1.รู้เขา รู้เรา รู้ใคร : ความรู้และความเป็นสมัยใหม่ในวรรณกรรมการเดินทางพม่ายุคหลังอาณานิคม และ 2.ความจำข้ามพรมแดน: อองซานกับการกลายเป็นความทรงจำร่วมของชาวพม่าในจังหวัดระนอง โดยอาจารย์ขวัญข้าว สังขพันธานนท์ สาขาภาษาพม่าศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และอดีตอาจารย์ประจําสาขาภาษาพม่า หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2556-2560) และอาจารย์กฤษณะ โชติสุทธิ์ สาขาวิชาพม่าศึกษา ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สนใจเข้าฟังได้ที่ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

 

 

          0 30 สิงหาคม สถาบันเกอเธ่ ชวนพบกับนิทรรศการ A Land Lost: The Mlabri of Northern Thailand โดย ซาช่า ริคเทอร์ ช่างภาพแนวสารคดีชีวิตและสังคมจะมาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของชาติพันธุ์มลาบรี และชี้ให้เห็นว่าการออกมาจากวิถีชีวิตในป่าใหญ่ของชาติพันธุ์มลาบรีเกิดผลกระทบใดต่อพวกเขาบ้าง รวมถึงกระบวนการของการตั้งถิ่นฐาน
 

 

 

          0 โปรเจกท์นิทรรศการภาพถ่ายในครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากงานวิจัยเรื่องชาติพันธุ์มลาบรีของ อ.ศักรินทร์ ณ น่าน อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ด้วยเหตุนี้ อ.ศักรินทร์ จึงให้เกียรติมาพูดคุยถึงเกี่ยวกับงานวิจัยและบรรยายในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ระหว่างชาติพันธุ์มลาบรีกับแต่ละสังคมในประเทศไทย” ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมสถาบันเกอเธ่ฯ

 

 

 

          0 สำหรับ “มลาบรี” หรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในนาม “ชนเผ่าตองเหลือง” (ซึ่งเป็นชื่อที่พวกเขาไม่ต้องการ) อาศัยอยู่ในภาคเหนือของไทย มีจำนวนประชากรประมาณ 400 คน แต่เดิมชาติพันธุ์มลาบรีเป็นชนเผ่าร่อนเร่ที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่า ดำรงชีวิตด้วยการเก็บของป่าและล่าสัตว์ ต่อมาในปี พ.ศ.2513 การตัดไม้ทำลายป่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการขยายตัวของเกษตรกรรมส่งผลให้ผืนป่าซึ่งเป็นที่อาศัยของชาวมลาบรีลดจำนวนลง ปัจจุบันชาติพันธุ์มลาบรีย้ายมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชน 5 แห่ง ของประเทศไทย นิทรรศการจัดแสดงถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 จองตั๋วได้ที่ https://talkmlabri.eventbrite.com