๏ อึดอัดขัดข้องเกินร้องป่าว        ก่อเกิดเรื่องราวของข่าวสาร
พฤติกรรมนำชี้ส่อสันดาน            เต็มเมืองเต็มบ้านเต็มบ้านเมือง

 


๏ นั่นก็ใหญ่นี่ก็ใหญ่โน่นก็ใหญ่    คับอกคับใจไปทุกเรื่อง
ใหญ่ใหญ่เล็กเล็กล้วนขุ่นเคือง    นี่มันยุคกระเบื้องเฟื่องฟูลอย

 

 

๏ นี่มันยุคน้ำเต้าน้อยจะถอยจม    ทับแล้วก็ถมให้เสื่อมถอย
กล้าแข็งขึงขังไม่รู้คอย              พลาดท่าสำออยค่อยโอดครวญ

 

๏ อุเหม่ ! ดั่งใจมิได้ขาด            บทแสดงอำนาจมีครบถ้วน
เสพติดอำนาจทั้งกระบวน           อำนาจเย้ายวนให้ย่ำยี

 

๏ เสียงต้องพูดดังให้ฟังชัด         ขึ้นเสียงพี่จัดน้องอย่าหนี
พี่ทำพี่ถูกทุกทุกที                    น้องผิดอย่าเถียงพี่ผิดที่น้อง

 

๏ คับอกคับใจคับไปหมด           หน้าไม่มีสลดจดและจ้อง
ใจไม่รู้หูไม่ฟังตาไม่มอง             มีแต่ปากตะโกนก้องเรื่องของกู

 

๏ ใหญ่กันทั้งนั้นผู้ยิ่งใหญ่          ต่างคนต่างใส่น่าอดสู
ไม่เข้าตามตรอกออกประตู          ทุกเรื่องอวดรู้ไม่รู้ตัว

 

๏ อึดอัดขัดข้องให้ข้องขัด          ทั้งเห่าทั้งกัดจัดไปทั่ว
คับบ้านคับเมืองหลงเมามัว         เอาเลือดหัวมันออกเซ่นชั่วดี !.


.....................................................

 

 


(หมายเหตุ   ...คับบ้านคับเมือง...   คอลัมน์...  ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน...  นายทิวา  ลงหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562)