ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นการอ่านงานเขียนจากอดีตอย่างใส่ใจต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน สร้างนวัตกรรมการประกวดผลงานเชิงวรรณกรรม และเฟ้นหาข้อเขียนคุณภาพและทันสมัยจากสาธารณชนในสปิริตของ “นายผี” อัศนี พลจันทร ในหัวข้อที่ยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร

 

 

          “สำนักพิมพ์อ่าน” จัดโครงการ “เขียนใหม่นายผี” ขึ้นเพื่อประกวดข้อเขียนหลากหลายรูปแบบ รวม 7 รายการประกวด 13 ประเภทการแข่งขัน ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท เพื่อนำข้อเขียนที่ผ่านการคัดเลือกไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวันสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนปี 2562


          รูปแบบ
          1.นิทานการเมือง
          2.จดหมาย
          3.รายงานข่าว
          4.บทวิจารณ์ที่เขียนเป็นร้อยแก้ว
          5.บทวิจารณ์ที่เขียนเป็นร้อยกรอง
          6.บทความ


          กติกา
          นิยามการ “เขียนใหม่” ในที่นี้ อาจเป็นการเขียนสืบต่อจากที่ต้นเรื่องทิ้งท้ายไว้ หรืออาจเขียนทับรอยเดิมล้อไปกับข้อเขียนของ อัศนี พลจันทร หรืออาจเขียนขึ้นมาใหม่หมดจดก็ได้


          เงื่อนไขขอเพียงให้มี “สปิริต” เดียวกันกับที่อัศนีเคยเขียนไว้ในรายการนั้นๆ ส่วน “สปิริต” นี้จะเป็นเช่นไร เป็นการตีความของผู้เขียนใหม่แต่ละคน


          ความยาวของข้อเขียนสำหรับการประกวดรายการที่ 1-6 กำหนดที่ 1-5 หน้ากระดาษ A4 ตัวพิมพ์ Browalia New 16pt เพื่อการอ่านอย่างสะดวกรวดเร็วบนพื้นที่ออนไลน์ แต่สำหรับการประกวดรายการที่ 7 หัวข้อ “ยุทธวิธีนายผี ยุทธศาสตร์อัศนี พลจันทร” กำหนดที่ 5-20 หน้ากระดาษ A4 เพื่อให้พื้นที่สำหรับการคิดค้นอภิปรายอย่างเต็มที่
          วิธีส่งผลงานส่งข้อเขียนใหม่ทางอีเมลมาที่ [email protected] โดยระบุหัวเรื่องอีเมลด้วยคำว่า “เขียนใหม่นายผี” และในเนื้อหาอีเมล กรุณาขึ้นต้นด้วยการระบุชื่อ “รายการที่ส่งประกวด” (1-7), ชื่อ “หัวข้อ” และ “ประเภท” ที่ส่งเข้าประกวดให้ชัดเจน พร้อมแนบไฟล์ .doc, .docx, หรือ .pdf และเขียนแนะนำตัวสั้นๆ 1-3 บรรทัด สำหรับการนำไปประกอบการเผยแพร่ข้อเขียนใหม่ต่อสาธารณะในกรณีที่ผลงานผ่านการคัดเลือก ทั้งนี้ในขั้นของการเผยแพร่ ผู้เขียนใหม่สามารถใช้ชื่อตามกฎหมายหรือใช้นามปากกาก็ได้ และสามารถเขียนใหม่เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้


          กำหนดส่งภายในเวลาเที่ยงคืนของวันสุดท้ายที่เปิดรับผลงานในแต่ละรายการ


          ประกาศผลติดตามการเผยแพร่ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกได้ทางออนไลน์ และเฟซบุ๊ก สำนักพิมพ์ ตามหมุดหมายวาระสำคัญของแต่ละรายการ อันได้แก่วาระครบรอบ 5 ปีการรัฐประหารเมื่อปี 2557, วาระรำลึกการเสียชีวิตของครูครอง จันดาวงศ์ เมื่อปี 2504, วาระครบรอบวันปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี 2475, วาระครบรอบวันที่อัศนี พลจันทร เริ่มเข้าทำงานอัยการเมื่อปี 2484, วาระรำลึกการเสียชีวิตของฮัจยีสุหลง อับดุลกอเดร์ โต๊ะมีนา เมื่อปี 2497, วาระครบรอบวันสันติภาพไทย จากสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อปี 2488 และวาระครบรอบชาตกาล 101 ปีนายผี อัศนี พลจันทร


          คณะกรรมการ เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ พีระ ส่องคืนอธรรม ไอดา อรุณวงศ์ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์