๏ อย่าไปโทษเขาเลยนะที่รัก               โทษเรานี่แหละหนักหนักกว่าเขา
โทษใครคงไม่ได้นอกจากเรา               ที่ยังหลงมัวเมาไม่เข้าใจ

 

๏ เขาก็เป็นของเขาไม่เคยเปลี่ยน          ไม่ว่าโลกจะหมุนเวียนไปถึงไหน
โลกหมุนรอบตัวเองทุกครั้งไป               เขาก็หมุนรอบได้ไม่เปลี่ยนแปลง

 

 

๏ เขาก็เป็นของเขาไม่เคยเปลี่ยน          ยิ่งนานยิ่งเนียนเสาะแสวง
ทนทานด้านดื้อรอตะแบง                     ยั่วยุยื้อแย่งอย่างหยัดยืน

 

ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

๏ เขาก็เป็นของเขาไม่เคยเปลี่ยน           ไม่สนโลกติเตียนไม่รู้ตื่น
ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวกับวันคืน                   รู้แค่เติมไฟฟืนเพิ่มเชื้อไฟ

 

๏ เขาก็เป็นของเขาไม่เคยเปลี่ยน           ทุกประการผิดเพี้ยนเอาหัวไส
กลับผิดเป็นถูกอยู่ร่ำไป                        และไม่ยอมกลับใจไม่กลับตัว

 

๏ เขาก็เป็นของเขาไม่เคยเปลี่ยน           ไม่สนใครคลื่นเหียนยังยิ้มหัว
หูหนวกตาบอดใจมืดมัว                       ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วไม่รู้เลย

 

๏ เขาก็เป็นของเขาไม่เคยเปลี่ยน           ไม่มีหรอกบทเรียนชินชาเฉย
เป็นอยู่เป็นมาเป็นเหมือนเคย                เป็นไปอย่างเปิดเผยรอเป็นไป

 

๏ อย่าไปโทษเขาเลยนะที่รัก                โทษเรานี่แหละหนักอย่าผลักไส
กรรมที่เราก่ออย่าโทษใคร                    โทษเขาคงไม่ได้โทษเราเอง !.

 

............................................................

 

 


(หมายเหตุ   ...อย่าไปโทษเขาเลยนะที่รัก... คอลัมน์...  ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน...  นายทิวา  ลงหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 )