๏ แห่งเขาแห่งใครแห่งใดหรือ                อะไรที่ยึดถือในมือเขา
แห่งที่ว่าแห่งใครที่จะเอา                       ใช่แห่งเดียวกับเราหรือกับใคร

 

๏ อ้างกันอยู่เรื่อยเรื่อยไม่สิ้นสุด               ทั้งยื้อทั้งยุดไม่ยอมให้
เอะอะมะเทิ่งไม่เกรงใจ                          กลับมากลับไปเพื่อกลับคืน

 

 

๏ แค่อ้าปากก็เห็นถึงลิ้นไก่                    เห็นทุกขดไส้ไม่เป็นอื่น
ปากอ้างหลักการอ้างจุดยืน                    ทั้งที่ปากกินกลืนไม่ยอมคาย

 

๏ ที่วิกฤติวิกลจนวิกฤติ                         เพราะไอ้พวกสิ้นคิดหิวกระหาย
ย้ำคิดย้ำทำทุรนทุราย                           รอตะเกียกตะกายผสมพันธุ์

 

๏ ไม่ได้คิดเป็นอื่นไม่ได้คิด                    ชีวิตทั้งชีวิตมุ่งกระสัน
อยากได้อยากมีทุกวี่วัน                         ตัวซีดตัวสั่นสั่นทั้งตัว

 

๏ อ้างแล้วอ้างอีกหาข้ออ้าง                   กลืนกินทุกทางหางยันหัว
พลิกลมพลิกลิ้นระริกระรัว                      หน้ามืดตามัวมิคสัญญี

 

๏ วันเดือนปีกลียุคไฟลุกท่วม                 แห่งไหนก็น่วมทุกทุกที่
แห่งเขาแห่งใครที่ไหนมี                       เห็นก็แต่แห่งนี้ไร้ที่ไป

 

๏ นึกอะไรไม่ออกบอกแห่งชาติ              แห่งรัฐแห่งราษฎร์หรือแห่งไหน
ยิ่งนึกยิ่งอนาถแทบขาดใจ                     ไม่ว่าแห่งอะไร, ไม่เพื่อเรา !.

 

....................................................................

 

 


(หมายเหตุ   ...แห่งชาติ ?...  คอลัมน์...  ทำเนียบราษฎร  ผู้เขียน...  นายทิวา   ลงหนังสือพิมพ์ คมชัดลึก ฉบับวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 )