Lifestyle & Beauty

สันติอหิงสา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า"นัตถิ สันติ ปะรัง สุขัง" สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบ มีหมายความว่า การกระทำใดก็ตามที่มีผลให้เกิดความสงบนั่นแลจึงเรียกว่า "สันติ" ในทางตรงข้าม การกระทำใดที่เป็นผลให้เกิดความไม่สงบนั่นแลเรียกว่าไม่สันติ

อหิงสาหมายถึง การไม่เบียดเบียน ท่านเรียกว่าเป็นการต่อสู้ด้วยการไม่ต่อสู้ ก่อนเขียน

บทความนี้ได้ยินข่าวว่าแกนนำคนเสื้อหลากสีไปขอนแก่นและถูกปิดล้อมที่สนามบินแต่ท่านพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้าม และหาทางกลับกรุงเทพฯ ได้ก่อน ดังนี้ นับว่า

เป็นสันติและเป็นอหิงสาอย่างน่าสรรเสริญ ส่วนกลุ่มคนที่ไปปิดล้อมนั้นเป็นผู้ไม่มีสันติและขาดอหิงสาอย่างน่าประณามให้หนักหน่วง

การชุมนุมทางการเมืองในที่สาธารณะมักจะเลยขอบเขตของสันติและอหิงสาอยู่เสมอด้วยว่ากลุ่มผู้ชุมนุม โดยเฉพาะแกนนำ มักหวังผลให้เกิดผลตามเจตนารมณ์แห่งตนเป็นที่ตั้ง จึงมักสร้างเงื่อนไขให้เกิดการกดดันในทุกรูปแบบ ไปจนถึงขั้นการข่มขู่คุกคามและประพฤติยึดครองพื้นที่สาธารณะ ก่อให้เกิดความทุกข์ยาก ลำบาก เดือดร้อนแก่คนส่วนรวม ไม่มีผลให้เกิดความสงบในบ้านเมืองแต่ประการใดเลย แม้ในรัฐธรรมนูญจะบัญญัติรับรองการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ แต่การชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาก็ยืนยันชัดเจนแล้วไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบ และไม่ใช่การชุมนุมที่ปราศจากอาวุธ

สื่อมวลชนเกาหลีใต้ค่ายหนึ่งเผยว่าเกาหลีไต้ไม่ควรเอาอย่างอดีตนายกฯ ไทย ที่ใช้ประชานิยมหลอกล่อคนรากหญ้าให้อ่อนแอแบเบาะเปราะบางจนต้องมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นทาสเป็นไพร่ รอแต่จะพึ่งพาผู้นำอยู่เรื่อยไปและร่ำไปในทำนองเดียวกัน เราท่านทั้งหลายจะต้องสอนลูกหลานว่าอย่าได้เอาอย่างการชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามแนวทางสันติ อหิงสา เหมือนที่เห็นและเป็นอยู่แต่อย่างใดเลย ด้วยว่าสิ่งใดดีก็ต้องเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ สิ่งใดไม่ดีก็จะต้องจำไว้เป็นอุทาหรณ์

ประเทศชาติมิใช่แค่บอบช้ำในช่วงที่ผ่านมาหลายคนถามว่ากลุ่มคนเหล่านั้นเขามีหัวใจทำด้วยอะไรจึงไม่รู้สึกรู้สาต่อความเดือดร้อนของคนส่วนใหญ่ในสังคม พ่อท่าน สมณะโพธิรักษ์ อธิบายว่า คนมี ๔ แบบ คือ ๑.คนเดรัจฉาน ๒.คนผลาญคุณค่า ๓.คนกล้าทำดี ๔.คนมีอริยธรรม คนเหล่านั้นน่าจะอยู่ในแบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ และพ่อท่าน อธิบายด้วยว่าแบบที่ ๒ นั้นแย่กว่าแบบที่ ๑ ซึ่งจะไม่อธิบายในที่นี้

ความโกรธและความเกลียดนั่นแลเป็นศัตรูของสันติและอหิงสาแม้เขาจะทำเลวชั่วปานนั้นเราก็ไม่ควรโกรธเกลียด ส่งท้ายด้วยการแจกหนังสือของพระพรมคุณาภรณ์ เรื่อง "ทำอย่างไรจะหายโกรธ" โปรดโทรไปที่ พุทธเมตตาธรรมสถาน ๐๒-๘๑๓-๘๑๔๒

ท่านจันทร์

www.prajan.com
 

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด