ข่าว

เลือก5ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิผ่านฉลุย

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เลือก 5 ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิฉลุย “อชิรวิทย์” นำม้วนเดียวจบ ไวุฑฒิชัย-ศุภวุฒิ-ชาญชิต -บุญฤทธิ์" เกาะกลุ่ม

 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ 6 มกราคม เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 6 มกราคม ที่ห้องประชุม 1 อาคาร 1สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.อ.ปานศิริ  ประภาวัต  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.) เป็นประธานการเลือก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ(ก) เพื่อทดแทนก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุดปัจจุบันที่จะครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 24 มกราคม นี้  โดยมีข้าราชการตำรวจซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกกองบัญชาการ ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีผู้สนับสนุนผู้สมัครลงเลือกก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ(ก) หลายคนร่วมสังเกตุการณ์และรายงานความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง

          ทั้งนี้การเลือกตั้งก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ(ก)ครั้งนี้มีอดีตข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการขึ้นไป ลงสมัครทั้งสิ้น 22 คน ประกอบด้วย1.พล.ต.ท.เจตนากร นภีตะภัฏ  อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9เกษียณที่จเรตำรวจ(สบ8) 2. พล.ต.อ.ชาญชิต เพียรเลิศ อดีตรองผบ.ตร. 3. พล.ต.อ. ชาญวุฒิ วัชรพุกก์ อดีตรองผบ.ตร.  4. พล.ต.ท.ชุมพล วงศ์กำแหง อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ

 5.  พล.ต.ท.ทวีพร นามเสถียร อดีตผบช.ภ.4  หมายเลข 6 พล.ต.ท. ธนู ชัยนุกูลศิลา เป็นอดีตผบช.ภ.6  เบอร์  7. พล.ต.ท. ธวัชชัย จุลสุคนธ์ อดีตผู้ช่วยผบ.ตร.   8 .พล.ต.ท.ธานี ทวิชศรี อดีตผบช.ภ.9   หมายเลข 9 พล.ต.ท.ธีรจิตร์ อุตมะ   อดีตผู้ช่วยผบ.ตร.    10. พล.ต.อ.บุญฤทธิ์ รัตนะพร อดีตที่ปรึกษา(สบ10)    11.พล.ต.ท.ปรัชญา สุทธปรีดา อดีตผู้ช่วยผบ.ตร.   12. พล.ต.ท.ไพศาล ตั้งใจตรง  อดีตผู้ช่วยผบ.ตร.

 13. พล.ต.อ.มงคล กมลบุตร เกษียณที่หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ตร.  14.  พล.ต.ท.มนตรี จำรูญ อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  15. พล.ต.ท.วสันต์ วัสสานนท์  อดีตผบช.ภ.6    16.  พล.ต.อ.วุฑฒิชัย ศรีรัตนวุฑฒิ   อดีตรองผบ.ตร.และเคยเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  17. พล.ต.ท.ศุภวุฒิ สังข์อ่อง  อดีตผู้ช่วยผบ.ตร. 18 พล.ต.ท.สมยศ ดีมาก อดีตนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ   19 พล.ต.ท. สุนทร นุชนารถ  อดีตผบช.รร.นรต.  20. พล.ต.อ. อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช   อดีตรองผบ.ตร.   21.  พล.ต.ท.อัมรินทร์ เนียมสกุล  อดีตผู้ช่วยผบ.ตร.  และ  22 . พล.ต.ท.อัศวิน ณรงค์พันธ์ อดีตผบช.ภ.2 เกษียณที่ผบช.สำนักงานกำลังพล

 พล.ต.ท.วิบูล ปรองดอง  ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ผบช.สง.ก.ตร.) ในฐานะเลขาก.ตร. กล่าวว่า หลังปิดหีบส่งใบลงคะแนน พบว่า จากจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนน 3,450 คน ส่งใบลงคะแนนคืนมาทั้งสิ้น 2,936 ไม่ใช้สิทธิ 514   ใบคิดเป็นผู้ใช้สิทธิ์ 85.10% บัตรเสีย 59 ใบคิดเป็น 2% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าผู้ใช้สิทธิ์เลือก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ(ก)ในการเลือกตั้งครั้งก่อน แต่ก็มีจำนวนที่มากกว่า ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเป็นห้วงการส่งใบลงคะแนนตรงกับช่วงปีเทศกาลปีใหม่ นอกจากนี้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนหลายคน ยังติดต่อกลับมาที่ก.ตร.ว่าทำใบลงคะแนนหาย ซึ่งก.ตร.ไม่สามารถจัดหาให้ใหม่เพราะเราทำใบลงคะแนนเท่ากับจำนวนผู้มีสิทธิไม่ทำซ้ำ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส

 ขณะที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการนับคะแนนเป็นไปอย่างคึกคักมีกลุ่มข้าราชการตำรวจที่สนใจมาดูการนับคะแนนจำนวนหนึ่ง โดยในช่วงแรก พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช อดีตรองผบ.ตร. หมายเลข 20 มีคะแนนนำตั้งแต่คะแนนแรก  โดยมีหมายเลข 16  พล.ต.อ.วุฑฒิชัย  ศรีรัตนวุฒิ อดีตรองผบ.ตร.และประธานป.ป.ช.ตามมาเป็นอันดับ 2  ตามด้วยหมายเลข 17 พล.ต.ท.ศุภวุฒิ สังข์อ่อง อดีตผู้ช่วยผบ.ตร. หมายเลข 2 พล.ต.อ.ชาญชิต เพียรเลิศ อดีตรองผบ.ตร. และหมายเลข  10 พล.ต.อ.บุญฤทธิ์ รัตนะพร อดีตที่ปรึกษา(สบ10) โดยมีคะแนนนำเกาะกลุ่ม 5 คน  ดยการนับคะแนนเสร็จสิ้นที่เวลา 19.50 น. ใช้เวลาทั้งสิ้น 7 ชั่วโมง

 พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ ผู้บังคับการกองอุทธรณ์  กล่าวว่าผู้ที่ได้รับเลือกเป็นก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ(ก) อันดับ 1 พล.ต.อ.อชิรวิทย์ ได้ 1,600   คะแนน  อันดับ 2 พล.ต.อ.วุฑฒิชัย ได้ 1,250คะแนน อันดับ 3 พล.ต.ท.ศุภวุฒิ ได้ 1,025 คะแนน อันดับ 4 พล.ต.อ.ชาญชิต ได้ 851คะแนน  อันดับ 5  พล.ต.อ.บุญฤทธิ์ ได้ 665 คะแนน

  “ส่วนผู้ที่ได้สำรอง 10 อันดับ นั้น ตั้งแต่ผู้ได้รับคะแนนอันดับที่ 6  พล.ต.อ.ชาญวุฒิได้  629 คะแนน  อันดับ 7  พล.ต.ท.อัมรินทร์ ได้583 คะแนน  8.พล.ต.ท.ธวัชชัย  ได้ 557 คะแนน 9.พล.ต.ท.ธนู ได้ 548 คะแนน 10.พล.ต.ท.ธานี ได้ 517 คะแนน  11.พล.ต.ท.ชุมพล ได้ 489 คะแนน 12.พล.ต.ท.ปรัชญา ได้ 480 คะแนน 13. พล.ต.ท.วสันต์ ได้ 447 คะแนน 14พล.ต.ท.ไพศาล ได้ 404 คะแนน 15. พล.ต.ท.ทวีพร ได้  402 คะแนน”พล.ต.ต.ชลิต กล่าว

  ด้านพล.ต.อ.อชิรวิทย์  กล่าวภายหลังทราบผลคะแนนว่า ตลอดชีวิตราชการ 40 ปี ที่ผ่านมา  รู้สึกยินดีและภูมิใจมากที่ได้รับเลือกเป็น ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ(ก)ในวันนี้ ตนเกิดในครอบครัวตำรวจ จิตวิญญาณตนเป็นตำรวจ วันนี้เมื่อได้รับเลือกรู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน  บ้านที่เคยอยู่ หลังจากไป 3 ปีและจะได้กลับมาอยู่อีก 4 ปี

 “ผมคิดไว้ตั้งแต่เป็นพล.ต.ต.แล้วว่าวันหนึ่งหากได้เป็นก.ตร.จะทำทุกวิถีทางให้การบริหารองค์กรตำรวจมีระบบคุณธรรม ปราศจากการแทรกแซงจากอำนาจมิชอบทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรตำรวจ ผมภูมิใจที่ได้รับเลือกจากนายตำรวจระดับบริหาร ซึ่งมีตั้งแต่ตำแหน่งระดับผู้กำกับการขึ้นไป ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งซึ่งเป็นประวัติการณ์ในการเลือกผู้มาเป็น ก.ตร. ผมรู้สึกภูมิใจที่สุดในชีวิต และต้องขอบคุณนายตำรวจทุกคนอย่างสูงทั้งคนที่คงคะแนนให้ และคนที่ไม้ได้ลงคะแนนให้ผม ขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่ก.ตร.ด้วยความยุติธรรม ปราศจาคอคติ” พล.ต.อ.อชิรวิทย์ กล่าว

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด