ข่าว

โปรดเกล้าฯนายพลตร.'พงศพัศ'พล.ต.อ.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

โปรดเกล้าฯ 48 นายพลสีกากี "พงศพัศ-อัศวิน" ติดยศ "พล.ต.อ." เว้นศรีวราห์ ยังไม่เสนอขอโปรดเกล้าฯเก้าอี้ ผบช.ภ.1ยังโบ๋ วิเชียรเผยอภิสิทธิ์นั่งหัวโต๊ะก.ตร.แต่งตั้งนายพลเล็ก 15 ต.ค.

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) มีรายงานว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งยศและตำแหน่งให้ข้าราชการตำรวจทั้งสิ้น 48 คน โดยมีผู้ได้รับพระราชทานยศพล.ต.อ.ทั้งสิ้น 6 คน ยศพล.ต.ท.ทั้งสิ้น 18 คน ทั้งนี้ให้มีผลวันที่ 1 ตุลาคม รับสนองพระบรมราชโองการโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ พล.ต.อ.ชลอ ชูวงษ์ เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รองผบ.ตร.) พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ สิหรา ณ อยุธยา เป็นรองผบ.ตร. พล.ต.อ.วุฒิ พัวเวส เป็นรองผบ.ตร. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นรองผบ.ตร. ให้พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เป็นที่ปรึกษา(สบ10) ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง เป็น จเรตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล เป็นที่ปรึกษา(สบ 10)ด้านบริหาร พล.ต.อ.สุวัฒน์ ธำรงศรีสกุล เป็น ที่ปรึกษา(สบ 10) ด้านป้องกันปราบปรามอาชญากรรม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง เป็นที่ปรึกษา(สบ 10) ด้านสืบสวน พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ เป็นที่ปรึกษา(สบ 10) ด้านกฎหมายและสอบสวน

 พล.ต.ท.กฤษฎา พันธุ์คงชื่น พล.ต.ท.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ เป็นผู้ช่วยผบ.ตร. พล.ต.ท.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน เป็น รองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9)พล.ต.ท.ดนัย วงศ์ไทย พล.ต.ท.ธีรยุทธ กิติวัฒน์พล.ต.ท.พีระ พุ่มพิเชฎฐ์ พล.ต.ท.รชต เย็นทรวงพล.ต.ท.ระพีพัฒน์ ปาละวงศ์ พล.ต.ท.วุฒิ ลิปตพัลลภ พล.ต.ท.เจตน์ มงคลหัตถี พล.ต.ท.อมรินทร์ อัครวงษ์ เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.

 ขณะเดียวกัน พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี เป็นผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศัตรู เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พล.ต.ท.ประยูร อำมฤต เป็นผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม เป็นจเรตำรวจ(สบ 8) หัวหน้าจเรตำรวจ พล.ต.ท.สัณฐาน ชยนนท์ เป็นผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร เป็นผู้บัญชาการศึกษา พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์ เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

 ขณะที่ พล.ต.ท.ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 พล.ต.ท.ชลอศักดิ์ อาษา เป็นผบช.ประจำสำนักงานผบ.ตร. ทำหน้าที่บริหารงานด้านป้องกันปราบปราม พล.ต.ท.ชัยยง กีรติขจร รองผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล รรท. จเรตำรวจ (สบ 8) พล.ต.ท.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เป็น ผู้บัญชาการตำรวจภาค 5 พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา เป็น จเรตำรวจ (สบ 8) พล.ต.ท.นพรัตน์ มีปรีชา เป็น ผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

 พล.ต.ท.นเรศ เทียมกริม เป็นจเรตำรวจ (สบ 8) พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ เป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลาง พล.ต.ท.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ เป็นศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.ต.ท.ยงยศ นาคเฉลิม เป็นผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล พล.ต.ท.วิบูล ปรองดอง เป็น ผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ พล.ต.ท.ศิริพงศ์ อ่องแสงคุณ เป็นผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ พล.ต.ท.สมพงษ์ คงเพชรศักดิ์ เป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 พล.ต.ท.สุพร พันธุ์เสือ เป็นผู้บัญชาการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง พล.ต.ท.อรรถพร อุทยานานนท์ เป็น จเรตำรวจ (สบ 8) พล.ต.ท.อารีย์ อ่อนชิต เป็นผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พล.ต.ท.อำนาจ อันอาตม์งาม เป็นผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ และพล.ต.ท.อุดม ชัยมงคลรัตน์ เป็นผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่ประสานนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย

 ทั้งนี้สำหรับพล.ต.ต.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รรท. ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 นั้นยังคงเป็นรักษาราชการแทน เนื่องจากตำแหน่งนี้ยังมีปัญหาร้องเรียนยังไม่ได้ข้อยุติ ทางตร.จึงไม่ได้เสนอขอโปรดเกล้าแต่งตั้งไปในครั้งนี้แต่อย่างใด

 จากนั้นเวลา 15.00น.วันที่ 12 ตุลาคม ที่ห้องประชุม 1 โซนซี อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผบ.ตร.เป็นประธานพิธีประดับยศให้แก่ผู้ได้รับพระราชทานยศ พล.ต.อ.และพล.ต.ท.ทั้งสิ้น 24 ราย โดยมีเพียงพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ที่ปรึกษา(สบ10)ด้านสืบสวน ที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน

 ขณะที่พล.ต.อ.วิเชียร กล่าวว่า ในวันที่ 15 ตุลาคม นี้ จะมีการประชุมก.ตร.เพื่อพิจารณาแต่งตั้งระดับรองผบช.ถึงผู้บังคับการ ขึ้นที่ ตร. โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานก.ตร.ด้วยตนเอง

แท็กที่เกี่ยวข้อง