ข่าว

พรรคไทยสร้างไทย เตรียมอภิปรายรัฐบาล กระบวนการยุติธรรม เลือกปฏิบัติ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

พรรคไทยสร้างไทย เตรียม 3 สส. อภิปรายรัฐบาลเพื่อไทย กระบวนการยุติธรรม เลือกปฏิบัติ นโยบายไม่ตรงปก ไม่แก้โครงสร้างพลังงาน แก้รัฐธรรมนูญ – ปฏิรูปกองทัพ ไม่คืบหน้า

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึง ความพร้อมในการอภิปรายทั่วไปรัฐบาล 3 - 4 เมษายนนี้ ซึ่งพรรคทำการบ้านเตรียมพร้อมอภิปรายอย่างเข้มข้น โดยมี 3 สส.ของพรรค ทำหน้าที่อภิปราย ประกอบด้วย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.บัญชีรายชื่อ , นายชัชวาล แพทยาไทย สส.ร้อยเอ็ด และ นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ สส. อุบลราชธานี

 

รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและข้อเสนอแนะต่างๆ จากคณะทำงานแต่ละด้านของพรรค ที่ได้เกาะติดการบริหารงานของรัฐบาลมาตลอด 7 เดือน โดยเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ขาดประสิทธิภาพ ไม่เดินหน้าตามนโยบายที่หาเสียงไว้ เพิกเฉยต่อคำแถลงนโยบายที่ให้ไว้ต่อรัฐสภา สอดคล้อง กับญัตติของฝ่ายค้าน ที่จะร่วมมือกันชี้ให้เห็นว่า นโยบายของรัฐยังไม่เป็นรูปธรรมไม่สามารถขับเคลื่อนหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้ ตอกย้ำว่านโยบายไม่ตรงปกอย่างแท้จริง

 

ไม่ว่าจะเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ การแก้ไขปัญหาหนี้สินในภาคการเกษตรให้กับประชาชน การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ลงไปถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานของประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริง ไม่เว้นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งถือเป็นสัญญาประชาคมที่ให้ไว้กับประชาชน ก็ยังไร้ทิศทาง ขาดความจริงใจในการดำเนินการหลังมีอำนาจบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในมือ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นที่รัฐบาลเพิกเฉย ปล่อยปละละเลยไม่มีการตรวจสอบ

นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่สำคัญ ซึ่งมาจากเสียงสะท้อนของประชาชน นั่นคือการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม ถือเป็นการทำลายหลักความเสมอภาคเท่าเทียมทางกฎหมายและการเมือง รวมถึงอีกหลายปัญหาสำคัญ ที่รัฐบาล ไม่จริงใจในการแก้ไข เช่นการลดความเหลื่อมล้ำการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การปฏิรูปกองทัพ การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม หรืออาชญากรรม รวมถึงยาเสพติดที่เพิ่มขึ้นทวีคูณ ระบาดไปทั่วทุกมุมเมือง

 

ดังนั้นพรรคไทยสร้างไทย จะนำข้อมูลเชิงลึก พฤติกรรมพฤติการณ์ ที่ส่อว่าจะมีการทุจริตคอรัปชั่น ผิดพลาดบกพร่อง ไปเปิดเผยต่อสภาเพื่อให้รัฐบาลระงับยับยั้งและทบทวนอย่างเร่งด่วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน ที่คาดหวังจะเห็นความจริงใจจากรัฐบาล และการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ