ข่าว

สมช. รายงานด่วนนายกฯ ขบวนนักศึกษาแห่งชาติ ผุด ประชามติแยกดินแดน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ "สมช. " รายงานด่วนถึงนายกรัฐมนตรี หลังมีประเด็น  "ขบวนนักศึกษาแห่งชาติ" ออกมาเคลื่อนไหว "ทำประชามติขอแยกปัตตานีเป็นรัฐเอกราช " หรือ "ประชามติแยกดินแดน" พล.อ.ประยุุทธ์ จันทร์โอชา หวั่นลามไปถึงการยุยงปลุกปั่น สั่งจับตาทุกฝีก้าว

พล.อ. สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ( สมช. )  เปิดเผยว่า   ได้รายงานกรณีการจัดกิจกรรมของ   ขบวนนักศึกษาแห่งชาติ ที่ใช้ชื่อว่า "PelaJar Bangsa"   ซึ่งเสนอความเห็นในการสัมมนาทางวิชาการที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   ( มอ.ปัตตานี  )โดยได้เสนอให้มีการ ทำประชามติขอแยกปัตตานีเป็นรัฐเอกราช  หรือ ประชามติแยกดินแดน   โดยรายงานให้พล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบแล้ว   ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ แสดงความเป็นกังวลต่อกรณีดังกล่าว เพราะเกรงว่าจะเกิดการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยก จึงได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง  ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเป็นธรรม ควบคู่กับการทำความเข้าใจกับประชาชน

 

 

 

ทั้งนี้การ   ทำประชามติขอแยกปัตตานีเป็นรัฐเอกราช  หรือ   ประชามติแยกดินแดน  เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ไม่สามารถดำเนินการได้ และ ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชน เพราะบทบาทของ สส.ที่ผ่านการเลือกตั้งมา สามารถดำเนินการแทนได้อยู่แล้ว ด้วยการทำหน้าที่สะท้อนความต้องการ รวมทั้งปัญหาของประชาชน แล้วนำเข้าไปหารือ เพื่อหาทางออกในสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนของรัฐบาลมีนโยบายสำหรับพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะกฎหมายความมั่นคง ที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อให้เกิดความสงบ ไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งยังสนับสนุน เรื่องวัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์ ศาสนาและ การศึกษา อีกทั้ง ยังมีกลไกการพูดคุยสันติสุข ที่เปิดโอกาสให้หลายภาคส่วนเข้าร่วม

ดังนั้น บรรดานักวิชาการ สามารถมาร่วมได้  โดยไม่จำเป็นต้องแยกตัวไปทำอะไรสุ่มเสี่ยงให้เกิดความแตกแยก   และในวันจันทร์ที่ 12 มิ.ย    ทางสมช.  จะมีการประชุมติดตามเรื่องนี้  ก่อนสรุปรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีตามลำดับ

 

 

.

"ไทยสร้างไทย"ค้านหัวชนฝา -ขัดรธน.ไทย

.

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยสร้างไทย และคณะทำงานในระยะเปลี่ยนผ่านฯ ในการจัดทำนโยบายแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้   กล่าวว่า   พรรคไทยสร้างไทยขอคัดค้าน ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอด้งกล่าว เพราะเป็นข้อเสนอที่ขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ ที่ผ่านมาที่บัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งว่า ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกมิได้   สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  จะมีการประชุมคณะทำงานเปลี่ยนผ่าน  เป็นครั้งแรก ณ พรรคก้าวไกล  ในวันนี้ เวลา 14.00 น.  มั่นใจว่า สุดท้ายจะได้ข้อสรุปในนโยบายแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสถานการณ์และนำไปสู่ความสงบภายใต้การอนุรักษ์อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี และการอยู่ร่วมกันด้วยระบบพหุวัฒนธรรม การกระจาย อำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 

 

 

ในส่วนข้อเสนอของพรรคไทยสร้างไทย   ได้นำรายงานของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งครั้งที่ตนรักษาการประธานกรรมาธิการ ฯ ได้ทำการศึกษาไว้ในสมัยประชุมที่ผ่านมา นำมาเสนอต่อที่ประชุมพรรคไทยสร้างไทย พิจารณา ซึ่งที่ประชุมฯ ได้พิจารณาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ด้วยกัน  ตนขอนำรายละเอียดทั้ง 3 ระยะ เสนอต่อที่ประชุมคณะทำงาน ฯในวันนี้ที่พรรคก้าวไกลก่อน  จากนั้นจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป 

 

 


"ความจริงน่าเห็นใจพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับความทุกข์ยาก ลำบาก ยากจน อยู่ในความไม่สงบมากว่า 17 ปีติดต่อกัน     การที่เยาวชนเกิดมาก็พบแต่ความไม่สงบ ความยากจน ความเจ็บ ความตาย ความพลัดพราก  และความอยุติธรรมที่ญาติพี่น้อง และประชาชนในพื้นที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ย่อมเป็นแรงกดดันที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่คาดว่าจะ ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ดังนั้น สังคมควรให้อภัยกับกลุ่มเยาวชนดังกล่าว เพราะสิ่งที่เยาวชนเสนอนั้น  เป็นข้อเสนอที่ไม่อาจเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะขัดรัฐธรรมนูญ แต่ก็เสนอมาด้วยความอัดอั้นตันใจกับปัญหาที่ประสบอยู่ เพียงแต่มีข้อสังเกตว่า ครูบาอาจารย์ที่ร่วมจัดสัมมนาควรให้ข้อเสนอแนะกับนักศึกษาให้เสนอแนวคิดที่อยู่ในกรอบของกฎหมายบ้านเมือง ที่สำคัญ ไม่ควรเพิ่มความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้จมลึกไปมากกว่านี้  "  เขา กล่าว

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด