ข่าว

'ไพรด์เยาวชน'คนรุ่นใหม่ต้องการเสรีภาพความหลากหลายทางเพศ

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศเข้าร่วมกิจกรรมเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งรสนิยมและ'อัตลักษณ์ทางเพศ' โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้จัดงานไพรด์เยาวชน 2023 จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นให้เยาวชน LGBTIQN+ เป็นศูนย์กลางและเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนงาน โดยเฉพาะประเด็นรณรงค์ที่เป็นความสนใจของเยาวชนในบริบทปัจจุบัน ซึ่งรูปแบบของการจัดงานไพรด์เยาวชนในครั้งนี้จะเป็นจัดภายใต้ความร่วมมือของ Tomorrow’s Leader และบางกอกไพรด์ โดยกิจกรรมไพรด์เยาวชนจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบางกอกไพรด์ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และรณรงค์ประเด็นที่เยาวชนผู้มีความหลากหลายให้ความสำคัญเป็นการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ และพันธมิตรของชุมชน LGBTIQN+ ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และหนุนเสริมการทำงานผลักดันเชิงนโยบายที่ส่งเสริมความเสมอภาค และลดปัญหาการเลือกปฏิบัติ และตีตราเยาวชน LGBTIQN+ ให้เกิดขึ้น กิจกรรมไพรด์เยาวชนเน้นย้ำให้ประชาชนและสังคมในภาคส่วนต่าง ๆ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิและเสรีภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศที่เป็นเยาวชน ซึ่งรวมไปถึงการเข้าถึงสิทธิการสมรสเท่าเทียม เสรีภาพในการแสดงออกซึ่งรสนิยมและอัตลักษณ์ทางเพศโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมในทุกมิติ การรับรองอัตลักษณ์ทางเพศ เพศสภาพ การเข้าถึงบริการสุขภาพของเยาวชนเพศหลากหลายและบริการสุขภาพจิต ไปจนถึงการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศที่เกิดขึ้นกับเยาวชน LGBTIQN+ ทั้งในครอบครัว สถานศึกษา และในชุมชน

ในปีนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก โดยส่วนแรกจะเป็นการจัดแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน โดยการนำกระบวนการของแกนำเยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ ได้แลกเปลี่ยนประเด็นทางสังคมที่กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยกิจกรรมนี้จะสร้างบรรยากาศของการรับฟังที่ตั้งใจ ไม่ตัดสิน และแลกเปลี่ยนผ่านชุดประสบการณ์ตรงที่เยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศต้องเผชิญในสังคมไทย เพื่อหาทางออก การสนับสนุน และกระบวนการในการขับเคลื่อนให้เกิดเป็นนโยบายที่จะนำไปสู่การสร้างความเสมอภาค และขจัดปัญหาการเลือกปฏิบัติ และตีตราเยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยในช่วงแรกของการแลกเปลี่ยนจะมีการจัดกลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้เสนอความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ และแกนนำในแต่ละกลุ่มจะนำประเด็นทั้งหมดมาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อหาประเด็นรณรงค์ร่วมกันของกลุ่มใหญ่จำนวน 5 ประเด็นหลัก 

ส่วนที่สอง จะมีการนำประเด็นร่วมทั้ง 5 ประเด็นมาใช้พัฒนาเป็นคอนเทรนต์เพื่อใช้ในการสื่อสารสาธารณะ กับสังคมและผู้เข้าร่วมขบวนพาเหรดบางกอกไพรด์ในวันที่ 4 มิถุนายน 2566 เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในประเด็นรณรงค์ที่เยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศให้ความสำคัญ นอกจากการพัฒนาคอนเทรนต์ที่จะใช้ในการสื่อสารสังคมแล้ว ทางผู้จัดงานจะจัดเครื่องมือ ประกอบด้วย ป้ายกระดาษ ไวนิล สี

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด