ข่าว

เริ่ม! "ไอซ์ รักชนก" ว่าที่ สส. ก้าวไกล ขอ รร. ยกเว้นแต่งชุดลูกเสือเนตรนารี

"ไอซ์ รักชนก" ว่าที่ สส. ก้าวไกล เขตจอมทอง บางบอน หนองแขม ร่อนหนังสือขอโรงเรียนยกเว้นแต่งชุดลูกเสือเนตรนารี ลดภาระผู้ปกครองในสภาพเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว

แม้ยังไม่ได้แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) "พรรคก้าวไกล" อย่างเป็นทางการ แต่ "รักชนก ศรีนอก" หรือ "ไอซ์ รักชนก" ว่าที่  สส. กรุงเทพมหานครเขตจอมทอง บางบอน หนองแขม เปิดฉากทำงานด้วยการร่อนจดหมายเปิดผนึก ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนในเขต 28 กรุงเทพมหานคร (กทม.) ขอความร่วมมือให้พิจารณายกเว้นการแต่งชุดลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด 

ไอซ์ รักชนก ศรีนอก ว่าที่ สส. ก้าวไกล เขตจอมทอง บางบอน หนองแขม

 

 

"ไอซ์ รักชนก" ให้เหตุผลว่า สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ กทม. อยู่ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ และวิชา "ลูกเสือเนตรนารี" และยุวกาชาด เป็นหนึ่งในวิชาที่จะทำการเรียนการสอน แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่ยังไม่ฟื้นตัวดี สภาวะเงินเฟ้อยังไม่คลี่คลาย เครื่องแบบ "ลูกเสือเนตรนารี" และยุวกขาด ถือเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองจะต้องแบกรับ โดยเฉพาะในครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ขอให้ทางโรงเรียนพิจาณาสวมใส่เพียงผ้าผูกคอกับวอกเกิ้ลเท่านั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง

 

จดหมายเปิดผนึกจาก "รักชนก ศรีนอก" ว่าที่ สส. เขตจอมทอง บางบอน หนองแขม ถึงโรงเรียนในเขต 28 กรุงเทพมหานคร

 

"ไอซ์ รักชนก" บอกว่า สำหรับโรงเรียนในกรุงเทพฯ เขต 28 มีทั้งหมด 30 โรง แยกเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  จำนวน 4 โรง ได้แก่   
1. โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 
2. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 
3. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 
4. โรงเรียนวัดราชโอรส

 
โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจอมทอง ได้แก่ 
1. โรงเรียนวัดไทร
2. โรงเรียนวัดสีสุก
3. โรงเรียนวัดมงคลวราราม
4. โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก
5. โรงเรียนวัดนางนอน (พิพัฒน์)
6. โรงเรียนวัดศาลาครืน
7. โรงเรียนวัดยายร่ม
8. โรงเรียนวัดนาคนิมิตร
9. โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
10. โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว
11. โรงเรียนวัดบางประทุนนอก


โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม ได้แก่
1. โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ)
2. โรงเรียนบ้านขุนประเทศ
3. โรงเรียนประชาบำรุง
4. โรงเรียนวัดอุดมรังสี
5. โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์
6. โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล


โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางบอน ได้แก่ 
1. โรงเรียนสถานีพรมแดน
2. โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
3. โรงเรียนบ้านนายเหรียญ
4. โรงเรียนบ้านนายผล
5. โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์
6. โรงเรียนวัดนินสุขาราม
7. โรงเรียนบ้านนายสี
8. โรงเรียนวัดบางบอน
9. โรงเรียนคงโครัดอุทิศ

ข่าวที่น่าสนใจ