ข่าว

'250 สว.' ใครเป็นใคร เช็กสัญญาณ โหวตเลือกนายกฯ-ปิดสวิตช์ สว.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดรายชื่อ '250 สว.' ใครเป็นใคร ส่งสัญญาณ โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี - ปิดสวิตช์ สว. ลุ้น 'พิธา' เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30

แม้ผลการเลือกตั้ง จะปรากฎเห็นเด่นชัดว่า พรรคก้าวไกล ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และดูเหมือนว่า ว่าที่นายกรัฐมนตรี ก็น่าจะหนีไม่พ้น “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จากพรรคก้าวไกล แต่ตัวแปรสำคัญ ในการ “โหวตเลือกนายกฯ” คือ สมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.

 

 

 

สว. มีทั้งหมดกี่คน แล้ว สว. มีความสำคัญอย่างไร ในการชี้ชะตาผู้ที่จะมาเป็น นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ซึ่งนับจากการเลือกตั้ง 2566 เสร็จสิ้นลง สว. จึงเป็นที่จับตามอง โดยเฉพาะการรวมเสียงของพรรคก้าวไกล จะเพียงพอต่อการ ปิดสวิตซ์ สว. หรือไม่

 

ที่มาของ สว. 250 คน

 

 1. คณะกรรมการสรรหา สว. เลือกมา 400 คน
 2. กกต.รับสมัครทั่วประเทศ เลือกกันเอง เหลือ 200 คน

 

ทั้งนี้ ในรอบการคัดเลือก สว.ครั้งที่ผ่านมา มาจากการแต่งตั้ง 194 คน คัดเลือก 50 คน เป็นโดยตำแหน่ง 6 คน รวม 250 คน

 

 

สว. เป็นโดยตำแหน่ง 6 คน ประกอบด้วย

 

 1. ปลัดกระทรวงกลาโหม
 2. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
 3. ผู้บัญชาการทหารบก
 4. ผู้บัญชาการทหารเรือ
 5. ผู้บัญชาการทหารอากาศ
 6. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

อำนาจ สว.

 

ตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ให้อำนาจ สว. พิจารณาบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทำให้นายกรัฐมนตรีต้องได้เสียงเห็นชอบเกิน 376 เสียงขึ้นไป นอกจากนี้ สว.ยังมีอำนาจพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

 

 

แต่ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2559 พล.อ.ธีรชัย นาควานิช เลขาธิการ คสช.ในขณะนั้น เคยส่งหนังสือถึง มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ว่า “ไม่มีอำนาจเลือก หรือกำหนดตัวนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แต่มีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญ” และ “อย่าได้หวาดระแวงว่าจะมีการสืบทอดอำนาจ คสช. ยินดีจะพ้นจากตำแหน่ง และยุติอำนาจหน้าที่ทั้งปวง ตามกำหนดเวลาในโรดแมป และในร่างรัฐธรรมนูญ และจะไม่เข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงการจัดการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลใหม่”

ใครเป็นใครใน 250 สว.

 

 1. พล.อ. กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
 2. กรรณภว์ ธนภรรคภวิน
 3. พล.ต. กลชัย สุวรรณบูรณ์
 4. กล้านรงค์ จันทิก
 5. กษิดิศ อาชวคุณ
 6. กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
 7. กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
 8. กำพล เลิศเกียรติดำรงค์
 9. กิตติ วะสีนนท์
 10. กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
 11. กูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา
 12. เกียว แก้วสุทอ
 13. ศ.เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
 14. ขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
 15. คำนูณ สิทธิสมาน
 16. จเด็จ อินสว่าง
 17. จรินทร์ จักกะพาก
 18. พล.ท.จเรศักณ์ อานุภาพ
 19. พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง
 20. จินตนา ชัยยวรรณาการ
 21. จิรชัย มูลทองโร่ย
 22. จิรดา สงฆ์ประชา
 23. พล.อ.จิรพงศ์ วรรณรัตน์
 24. พล.อ.จีระศักดิ์ ชมประสพ
 25. นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์
 26. เจน นำชัยศิริ
 27. ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
 28. พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
 29. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ
 30. เฉลา พวงมาลัย
 31. พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม
 32. ผู้ช่วย ศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
 33. เฉลิมชัย เฟื่องคอน
 34. เฉลียว เกาะแก้ว
 35. ชยุต สืบตระกูล   ถูกศาลฎีกาพิพากษาให้จำคุกระหว่างดำรงตำแหน่ง
 36. พล.อ.ชยุติ สุวรรณมาศ
 37. ชลิต แก้วจินดา
 38. พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
 39. พล.ร.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
 40. ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน
 41. พล.อ.ชาตอุดม ติตถะสิริ
 42. พล.ร.อ.ชุมนุม อาจวงษ์  ถึงแก่อนิจกรรม 8 ส.ค. พ.ศ. 2565
 43. พล.อ.เชวงศักดิ์ ทองสลวย
 44. ว่าที่ ร.ต.เชิดศักดิ์ จำปาเทศ
 45. เชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ
 46. ซากีย์ พิทักษ์คุมพล
 47. พล.ร.อ.ฐนิฐ กิตติอำพน
 48. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย
 49. ณรงค์ รัตนานุกูล
 50. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
 51. ณรงค์ อ่อนสอาด
 52. พล.อ.ดนัย มีชูเวท
 53. ดวงพร รอดพยาธิ์
 54. ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
 55. ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
 56. ดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
 57. พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
 58. พล.ต.ท.ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
 59. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
 60. ตวง อันทะไชย
 61. พล.อ.ไตรโรจน์ ครุธเวโช
 62. ถนัด มานะพันธุ์นิยม
 63. ถวิล เปลี่ยนศรี
 64. ถาวร เทพวิมลเพชรกุล
 65. พล.อ.อ.ถาวร มณีพฤกษ์
 66. ทรงเดช เสมอคา
 67. พลเอก ทวีป เนตรนิยม
 68. ทวีวงษ์ จุลกมนตรี
 69. ทัศนา ยุวานนท์
 70. ศ.ดร. ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ
 71. พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
 72. พล.อ.ธงชัย สาระสุข
 73. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
 74. พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร
 75. ธานี สุโชดายน
 76. ธานี อ่อนละเอียด
 77. พล.อ.ธีรเดช มีเพียร
 78. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
 79. พล.ร.อ.นพดล โชคระดา
 80. พล.อ.นพดล อินทปัญญา
 81. พล.อ.นาวิน ดำริกาญจน์
 82. นิพนธ์ นาคสมภพ
 83. พล.อ.นิวัตร มีนะโยธิน
 84. ศ.นิสดารก์ เวชยานนท์
 85. นิอาแซ ซีอุเซ็ง
 86. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
 87. บรรชา พงศ์อายุกูล
 88. พล.อ.บุญธรรม โอริส
 89. ผู้ช่วย ศ.บุญส่ง ไข่เกษ
 90. พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
 91. ร.อ. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
 92. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง
 93. ประดิษฐ์ เหลืองอร่าม
 94. ประภาศรี สุฉันทบุตร
 95. ประมนต์ สุธีวงศ์
 96. ประมาณ สว่างญาติ
 97. ร.อ.ประยุทธ เสาวคนธ์
 98. ประยูร เหล่าสายเชื้อ
 99. พล.อ.ประสาท สุขเกษตร
 100. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
 101. พล.ต.ต.ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
 102. พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา
 103. ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
 104. ปัญญา งานเลิศ
 105. พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
 106. ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
 107. ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
 108. ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
 109. พล.อ.โปฎก บุนนาค
 110. ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
 111. พญ.คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์
 112. ศ.(พิเศษ) พรเพชร วิชิตชลชัย
 113. นพ.พลเดช ปิ่นประทีป
 114. พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป
 115. พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์
 116. พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
 117. พิทักษ์ ไชยเจริญ
 118. พล.อ.พิศณุ พุทธวงศ์
 119. พิศาล มาณวพัฒน์
 120. พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก
 121. พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร
 122. พีระศักดิ์ พอจิต
 123. เพ็ญพักตร์ ศรีทอง
 124. พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
 125. ไพฑูรย์ หลิมวัฒนา
 126. ไพโรจน์ พ่วงทอง
 127. พล.อ.ไพโรจน์ พานิชสมัย
 128. ภัทรา วรามิตร
 129. นายกองเอก ภาณุ อุทัยรัตน์
 130. มณเฑียร บุญตัน
 131. พล.อ.อ.มนัส รูปขจร ลาออก 1 พ.ย. 2564
 132. มหรรณพ เดชวิทักษ์
 133. พล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์  
 134. พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ        
 135. พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ            
 136. พ.ต.อ.ยุทธกร วงเวียน                        
 137. ยุทธนา ทัพเจริญ  
 138. รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล                 
 139. ระวี รุ่งเรือง     พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
 140. เรณู ตังคจิวางกูร              
 141. ลักษณ์ วจนานวัช 
 142. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช   
 143. พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์  
 144. วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี                
 145. พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร     
 146. วรารัตน์ อติแพทย์ 
 147. พล.อ.วราห์ บุญญะสิทธิ์    
 148. พล.อ.วลิต โรจนภักดี         
 149. พล.อ.วสันต์ สุริยมงคล                  
 150. พล.อ.วัฒนา สรรพานิช                 
 151. วันชัย สอนศิริ                   
 152. วัลลภ ตังคณานุรักษ์                       
 153. พล.อ.วิชิต ยาทิพย์                        
 154. วิทยา ผิวผ่อง                    
 155. พล.อ.วินัย สร้างสุขดี                     
 156. พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้                         
 157. วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์                     
 158. วิรัตน์ เกสสมบูรณ์ 
 159. วิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์                 
 160. วิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร                     
 161. วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ                ลาออก 16 พ.ค. 2565
 162. วีระศักดิ์ ฟูตระกูล             
 163. วีระศักดิ์ โควสุรัตน์            
 164. วีระศักดิ์ ภูครองหิน                         
 165. พล.อ.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล                       
 166. วุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์              
 167. ศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล                     
 168. ศักดิ์ชัย ธนบุญชัย             
 169. ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
 170. พล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง                  
 171. พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร                        
 172. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา                       
 173. พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ                     
 174. ศุภชัย สมเจริญ     
 175. พล.อ.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์            
 176. พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์                 
 177. พล.อ.สกล ชื่นตระกูล        ถึงแก่อนิจกรรม 25 พ.ย. 2565
 178. มล.สกุล มาลากุล               
 179. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
 180. พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา            
 181. พล.อ.สนธยา ศรีเจริญ                  
 182. พล.อ.สนั่น มะเริงสิทธิ์                   
 183. ศ.สม จาตุศรีพิทักษ์         
 184. พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม  
 185. สมชาย ชาญณรงค์กุล                     
 186. สมชาย เสียงหลาย            
 187. สมชาย แสวงการ              
 188. ผู้ช่วย ศ.(พิเศษ) สมชาย หาญหิรัญ             
 189. สมเดช นิลพันธุ์                 
 190. พล.ต.ท.สมบัติ มิลินทจินดา        
 191. สมบูรณ์ งามลักษณ์                        
 192. สมพล เกียรติไพบูลย์                       
 193. สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ                       
 194. พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข     
 195. พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ                 
 196. พล.อ.สราวุฒิ ชลออยู่       
 197. สวัสดิ์ สมัครพงศ์   
 198. พล.อ.สสิน ทองภักดี                     
 199. รอง ศ.สังศิต พิริยะรังสรรค์
 200. สัญชัย จุลมนต์                 
 201. สาธิต เหล่าสุวรรณ
 202. สำราญ ครรชิต     
 203. พล.อ.สำเริง ศิวาดารงค์                
 204. พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร                   
 205. พล.อ.อ.สุจินต์ แช่มช้อย           
 206. สุชัย บุตรสาระ                  
 207. นายกองเอก สุธี มากบุญ                 
 208. สุนี จึงวิโรจน์         
 209. สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล                          
 210. สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย                     
 211. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์       
 212. สุรเดช จิรัฐิติเจริญ
 213. พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์             
 214. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
 215. สุรสิทธิ์ ตรีทอง                  
 216. สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ           
 217. สุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์                  
 218. สุวรรณี สิริเวชชะพันธ์                      
 219. เสรี สุวรรณภานนท์            
 220. พล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์              
 221. พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ                 
 222. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว                    
 223. พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์                        
 224. อนุมัติ อาหมัด                   ลาออก 3 พ.ย. 2564
 225. อนุศักดิ์ คงมาลัย              
 226. อนุศาสน์ สุวรรณมงคล                    
 227. อภิรดี ตันตราภรณ์            
 228. อมร นิลเปรม                    
 229. ออน กาจกระโทก              
 230. พล.อ. อักษรา เกิดผล                     
 231. อับดุลฮาลิม มินซาร์                         
 232. พล.อ.อาชาไนย ศรีสุข                   
 233. พล.อ.อำพน ชูประทุม                     
 234. นพ.อำพล จินดาวัฒนะ                       
 235. พล.ร.อ.อิทธิคมน์ ภมรสูต            
 236. ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร   ลาออก 21 ก.พ. 2563
 237. อุดม วรัญญูรัฐ                  
 238. พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์                        
 239. อุปกิต ปาจรียางกูร
 240. พล.อ.อู้ด เบื้องบน                         
 241. พล.ต.โอสถ ภาวิไล             
 242. ดอน ปรมัตถ์วินัย                  ข้าม
 243. อภิชาติ โตดิลกเวชช์          แทน นพ.ธีระเกียรติ เริ่มดำรงตำแหน่ง 30 ต.ค. 2562
 244. จัตุรงค์ เสริมสุข                  เริ่มดำรงตำแหน่ง 19 พ.ย. 2562 (แทนนายชยุต)
 245. ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์              เริ่มดำรงตำแหน่ง 15 มิ.ย. 2563 (แทน ศ.เกียรติคุณ นพ.อุดม)
 246. วิวัฒน์ ศัลยกำธร                  ข้าม
 247. วิชัย ทิตตภักดี                   เริ่มดำรงตำแหน่ง 5 ก.ย. 2563 (แทนนายระวี)
 248. สุวัฒน์ จิราพันธุ์                 เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 23 ก.พ. 2565 (แทนพล.อ.อ.มนัส)
 249. พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล                  ข้าม
 250. พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา              เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 23 ก.พ. 2565 (แทนนายอนุมัติ)
 251. ลือชา การณ์เมือง                 ข้าม
 252. อนุสิษฐ คุณากร                 เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 18 ก.ค. 2565 (แทนนายวิสุทธิ์)

 

 

ทั้งนี้ การฟอร์มทีมรัฐบาลด้วย 310 เสียง ยังไม่เพียงพอปิดสวิตช์ สว. ในการเลือกนายกรัฐมนตรี เพราะต้องมีเสียงสนับสนุน 376 เสียง ขณะที่ มี สว. หลายคน เตรียมโหวตไม่เลือกนายกรัฐมนตรี หากเป็นตัวแทนพรรคก้าวไกล ด้วยเหตุผลการแก้ไขมาตรา 112 และการสนับสนุนทางทหาร

 

สว.แสดงท่าทีปิดสวิตซ์

 

สว. ที่แสดงท่าทีอย่างชัดเจน ที่จะไม่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ที่มาจากพรรคก้าวไกล อาทิ วันชัย สอนศิริ, พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์, เสรี สุวรรณภานนท์, กิตติศักดิ์ รัตนะวราหะ, เฉลิมชัย เฟื่องคอน, พรเพชร วิชิตชลชัย, เจด็จ อินสว่าง, มณเฑียร บุญตัน รวมทั้ง สว.โดยตำแหน่ง 6 คน ที่ระบุว่า เพื่อป้องกันข้อครหา วางตัวไม่เป็นกลาง 

 

 1. พล.อ.สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม
 2. พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.)
 3. พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)
 4. พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.)
 5. พล.อ.อ.อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.)
 6. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)

 

 

สว. รอดูท่าที

 

พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช, สมชาย แสวงการ

 

สว.โหวตนายกฯ พรรคก้าวไกล

 

สว. ที่แสดงท่าที ที่คาดว่า จะมีการโหวตให้ “พิธา” นั่งนายกรัฐมนตรี อาทิ สว.วัลลภ ตังคณานุรักษ์, สว.เฉลิมชัย เฟื่องคอน, สว.ซากีย์ พิทักษ์คุมพล, สว.วุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์, สว.อำพล จินดาวัฒนะ, สว.ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม, ภัทรา วรามิตร เป็นต้น

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด