ข่าว

'ผู้พันปุ่น' หนุนยกเลิกเกณฑ์ทหาร หยุดใช้พลทหารรับใช้นาย

'ผู้พันปุ่น' หนุนยกเลิกเกณฑ์ทหาร ชี้จำนวนเกินความจำเป็น จนพลทหารต้องไปรับใช้ผู้บังคับบัญชา แนะเพิ่มสวัสดิการเชิญชวนให้สมัครใจแทนการบังคับ

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. น.ต.ศิธา ทิวารี เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงพรรคสนบุสนุนยกเลิกการจับใบดำใบแดง เพื่อเปลี่ยนให้เป็นระบบสมัครใจ ว่า กองทัพในศตวรรษที่ 21 จะต้องให้ความสำคัญกับบุคคลากรของกองทัพ เพื่อดูแลให้ทหาร โดยเฉพาะชั้นผู้น้อย ให้สามารถรับใช้ชาติได้อย่างเต็มความสามารถ และมีความภาคภูมิใจ

โดยงบกองทัพที่ใช้สำหรับทหารเกณฑ์ในปัจจุบันประมาณปีละ 16,000ล้านบาท เฉลี่ยคนละ 12,000 บาท/เดือน หากหักค่าอาหาร และค่าจิปาถะอื่นๆ พลทหารจะเหลือเงินคนละประมาณ 3,000-7,000 บาท/เดือน แล้วแต่ละหน่วยงาน

น.ต.ศิธา มองว่า การเกณฑ์ทหารมีจำนวนมากกว่าความต้องการจริง ทุกเหล่าทัพมีทหารเกณฑ์รวมกันประมาณ 100,000 คน อาสาเป็นทหารประมาณ 5 หมื่นคน จับได้ใบแดงอีก 5 หมื่นคน จึงเห็นภาพพลทหารไปรับใช้ตามบ้านผู้บังคับบัญชา เป็นการใช้งานผิดประเภท และเกินความจำเป็น 

สำหรับคนที่ไม่สมัครใจ แต่ต้องไปเกณฑ์ทหาร ถือเป็นการบังคับ ทำให้พวกเขาต้องเสียอิสระภาพและเสียสิทธิในการทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเป็นเวลาถึง 2 ปี 

"พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่า กองทัพควรที่จะปรับลดจำนวนพลทหารให้เพียงพอต่อความจำเป็นก็พอ หากนำงบประมาณการเกณฑ์ทหาร และลดทอนงบประมาณที่ไม่จำเป็นออกไป เปลี่ยนมาเป็นสวัสดิการเพิ่มงบประมาณให้กับผู้ที่สมัครใจเป็นพลทหาร จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนมาสมัครเพิ่มขึ้น การปรับระบบให้ถูกต้องจะทำให้การเกณฑ์ทหารไม่มีอีกต่อไป" น.ต.ศิธา กล่าว

น.ต.ศิธา ทิวารี เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย

ข่าวยอดนิยม