ข่าว

โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ 'พระพรหมดิลก' หลังพ้นผิดคดีเงินทอนวัด

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศในหลวง โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ "พระพรหมดิลก" วัดสามพระยา หลังพ้นความผิดคดีเงินทอนวัด

18 มี.ค.2566  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

 

 

 

 

 

 

ราชกิจจาฯประกาศ โปรดเกล้าสถาปนา พระพรหมดิลก หลังพ้นผิดคดีเงินทอนวัด

 

 

ตามที่ พระพรหมดิลก (เอื้อน กลิ่นสาลี) ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญาและได้มีพระบรมราชโองการถอดถอนสมณศักดิ์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 นั้น บัดนี้ คดีถึงที่สุดแล้ว

 

โดยพฤติการณ์ถือได้ว่าไม่ใช่ความผิดอุกฉกรรจ์ หรือความผิดร้ายแรง หรือเป็นผู้ร้ายสำคัญ ประกอบกับ ไม่มีการกล่าวคำลาสิกขา และไม่มีการดำเนินการให้สละสมณเพศ ทั้งปรากฎข้อเท็จจริงว่า ยังคงดำรงตนอย่างพระภิกษุโดยตลอดระหว่างถูกคุมขัง จึงมีสภาวะเป็นพระภิกษุ มีสถานะเป็น พระมหาเอื้อน หาสธมุโม (เปรียญธรรม ๙ ประโยค) ซึ่งมหาเถรสมาคมมีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาให้ พระมหาเอื้อน หาสธมฺโม (เปรียญธรรม 9 ประโยค) ดำรงสมณศักดิ์ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมดิลกปริยัตินายกคณาทร บวรศาสนกิจวิธาน ศีลสมาจารนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี สถิต ณ วัดสามพระยา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร  โดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนสมณศักดิ์และราชทินนามมาก่อน 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม พุทธศักราช 2566 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

 


 

 

 ทั้งนี้ พระพรหมดิลก เคยตกเป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตเกี่ยวกับ เงินทอนวัด ต่อมาศาลพิพากษายกฟ้อง และคดีถึงที่สุด ทั้งในส่วนคีดที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน , คดีฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำผิด ตาม ม.157  ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งทุกคดีถึงที่สุดแล้ว

 


ทั้งนี้ พระพรหมดิลก เคยตกเป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตเกี่ยวกับ เงินทอนวัด ต่อมาศาลพิพากษายกฟ้อง และคดีถึงที่สุด ทั้งในส่วนคีดที่เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน , คดีฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำผิด ตาม ม.157  ตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งทุกคดีถึงที่สุดแล้ว 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด