ข่าว

เลือกตั้ง66 'ศิริภา' วอน กกต. ทบทวน 'แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่' กทม.

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เลือกตั้ง66 'ศิริภา' วอน กกต. ทบทวน 'แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่' กทม. พบไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ยังไม่เป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชน ถึง 13 เขต จากทั้งหมด 33 เขต แนะการเลือกตั้งควรสร้างความโปร่งใสตั้งแต่เริ่มต้น

16 มี.ค.2566 โคงสุดท้ายก่อนเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง66 น.ส.ศิริภา อินทวิเชียร รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งข้อสังเกตการ 'แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่' ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร(กทม.) ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตาม ม.27 (1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ว่า ให้รวมอำเภอต่าง ๆ เป็นเขตเลือกตั้ง โดยคำนึงถึงพื้นที่ที่ติดต่อใกล้ชิดกัน ความสะดวกในการคมนาคมระหว่างกัน และการเคยอยู่ในเขตเลือกตั้งเดียวกัน ถ้าการรวมอำเภอในลักษณะนี้จะทำให้ มีจำนวนราษฎรมากหรือน้อยเกินไป 

 

ให้แยกตำบลของอำเภอออกเพื่อให้ได้จำนวนราษฎรพอเพียงสำหรับการเป็นเขตเลือกตั้ง แต่จะแยกหรือรวมเฉพาะเพียงบางส่วนของตำบลไม่ได้ แต่การแบ่งเขตตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ของ กรุงเทพมหานคร ทั้ง 33 เขต

 

“มี 13 เขตเลือกตั้งที่เป็นการรวมแขวง (ตำบล) เพียงบางส่วนมาประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง อาทิ เขต 9 มีเขตบางเขน (ยกเว้นแขวงท่าแร้ง) เขตจตุจักร (เฉพาะแขวงจันทรเกษม และแขวงเสนานิคม) และเขตหลักสี่ (เฉพาะแขวงตลาดบางเขน) หรือในบางเขตมีการตัดแขวงออกมาจากเขตถึง 5 เขต เพื่อมาประกอบเป็นเขตเดียว”น.ส.ศิริภา กล่าว

 

การแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ในลักษณะดังกล่าวนอกจากไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ยังไม่เป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชน และผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง เป็นการแบ่งเขตที่พยายามจะตัดคะแนนผู้ที่ทำพื้นที่มาก่อนหน้า โดยตัดเขตออกเป็นส่วนๆแล้วไปรวมกับแขวงของเขตอื่น ๆ เพื่อให้เหลือพื้นที่เดิมของผู้ที่ทำพื้นที่ก่อนหน้าให้เหลือน้อยที่สุด ทำให้ประชากรกว่าร้อยละ 80 ของแต่ละเขตจะได้เจอกับผู้สมัครที่ตนเองอาจจะไม่เคยรู้จักเลยทั้งหมด ส่งผลให้ได้ผู้แทนที่ไม่เข้าใจปัญหาในพื้นที่ และสร้างความสับสนให้กับผู้ลงคะแนน

 

“ดิฉันขอเรียกร้องให้ กกต. ทบทวนการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และเป็นธรรมกับผู้สมัคร และประชาชนในพื้นที่ สร้างความเชื่อมั่น และความโปร่งใสในการเลือกตั้ง เพราะหาก เริ่มต้นการเลือกตั้งด้วยความด่างพร้อยเช่นนี้ ประชาชน จะเกิดข้อกังขาในการทำหน้าที่ ของ กกต. ได้ว่า จัดการเลือกตั้งได้อย่างสุจริตและเที่ยงธรรมจริงหรือไม่ ในท้ายที่สุดไม่ว่า กกต. จะดำเนินการอย่างไรต่อไป ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมสู้ทั้ง 400 เขต”น.ส.ศิริภากล่าว

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ