ข่าว

'ประกันสังคมมาตรา 40' เช็ก 3 สิทธิ จ่ายเงินสมทบหลักร้อย รับถึงรุ่นลูก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

'ประกันสังคมมาตรา 40' เช็ก 3 สิทธิ ผู้ประกันตน จ่ายเงินสมทบเพียงหลักร้อย รับถึงรุ่นลูก เช็กเงื่อนไข-วิธีสมัคร

สำนักงานประกันสังคม แนะนำผู้ประกันตน สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อรับสิทธิประโยชน์ เพียงจ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท สามารถรับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 5 กรณี

 

ผู้ประกันตนมาตรา 40 คือ คนที่เป็นฟรีแลนซ์ เป็นเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ นั่นคือเหล่าแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะมีการคุ้มครองในเรื่องของการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ และอื่น ๆ ตามรูปแบบการประกันตน ซึ่งคมชัดลึกออนไลน์ ได้รวบรวมสิทธิประโยชน์ จากการทำประกันสังคมมาตรา 40 
 

เช็กสิทธิประกันสังคมมาตรา 40

 

จ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท (รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 5 กรณี) 

 

 • ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย   รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาท/วัน (ไม่เกิน 90 วัน/ปี)
 • ทุพพลภาพ  รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาท/เดือน (ตลอดชีวิต)
 • เสียชีวิต  รับค่าทำศพ 50,000 บาท
 • ชราภาพ  รับบำเหน็จชราภาพ 150 บาท/เดือน กรณีจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน รับเงินเพิ่ม 10,000 บาท  (ออมเพิ่มได้ 1,000 บาท/เดือน)
 • สงเคราะห์บุตร  รับเงินสงเคราะห์บุตร 200 บาท/คน/เดือน (คราวละไม่เกิน 2 คน)

 

จ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท (รับสิทธิประโยชน์คุ้มครอง 4 กรณี) 

 

 • ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาท/วัน (ไม่เกิน 30 วัน/ปี)
 • ทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาท/เดือน  (ไม่เกิน 15 ปี)
 • เสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท (ได้รับเพิ่ม 8,000 บาท เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต)
 • ชราภาพ รับบำเหน็จชราภาพ 50 บาท/เดือน (ออมเพิ่มได้ 1,000 บาท/เดือน)

 

จ่ายเงินสมทบเดือนละ 70 บาท (รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี) 

 

 • ประสบอุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วย รับเงินทดแทนการขาดรายได้สูงสุด 300 บาท/วัน (ไม่เกิน 30 วัน/ปี)
 • ทุพพลภาพ รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาท/เดือน (ไม่เกิน 15 ปี)
 • เสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 25,000 บาท (ได้รับเพิ่ม 8,000 บาท เมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 60 เดือน ก่อนเดือนที่เสียชีวิต)

 

คุณสมบัติของผู้ประกันตนมาตรา 40 

 

 • อายุ15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่มีอายุ 60-65 ปี เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 2563)
 • ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39
 • ผู้พิการทางร่างกายที่รับรู้สิทธิ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ที่มีเลขประจำตัวหลักแรกเป็น 0หรือ6หรือ7

 

ช่องทางการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

 

 • สมัครผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th คลิกที่นี่
 • สมัครผ่านจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สมัครผ่านสายด่วน 1506 หรือเครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด e-mail (หากมี) หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

สมัครประกันสังคมมาตรา 40

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ