ข่าว

'แบ่งเขตเลือกตั้ง' กทม. ส่อเค้าวุ่น ประชากรต่างกันมากหลายเขต

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

5 รูปแบบ 'แบ่งเขตเลือกตั้ง' กทม. ถูกอดีต กกต.ทักท้วงว่ามีความต่างของประชากรเกินเกณฑ์ 10 % ตามประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 

สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง โพสเฟซบุ๊ค ถึงกกต.กทม.ที่ดูเหมือนจะทำงานเร็วกว่ากกต.จังหวัดอื่นๆ ด้วยการประศเชิญชวนให้คนกรุงเทพฯ วิพากษ์วิจารณ์การแบ่งเขตเลือกตั้ง 33 เขตเลือกตั้ง ของกทม.ใน 5 รูปแบบ ระหว่างวันที่ 4-13 กุมภาพันธ์นี้ แต่เมื่อพิจารณารายละเอียดแล้วกลับพบว่า

 

ใน 5 รูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของกกต.กทม. มีความแตกต่างของจำนวนราษฎรระหว่างเขต เกินกว่าร้อยละ10 ซึ่งเป็นเกณฑ์การแบ่งเขตเลือกตั้งที่ดีและมีระบุไว้ในประกาศ แบ่งเขตเลือกตั้งล่าสุดของกกต. โดยค่าเฉลี่ยราษฎรต่อเขตของ กทม. คือ 166,513 คน

 

 

 

ดูเนื้อในของการแบ่งเขตเลือกตั้งของกกต.กทม.ทั้ง 5 รูปแบบ พบว่า กกต. กทม.จะใช้การรวมพื้นที่ระดับเขตเป็นหลัก ไม่ค่อยมีการฉีกบางแขวงออก ทำให้จำนวนความแตกต่างของราษฎรระหว่างเขต แตกต่างกันมหาศาล มีผลต่างจากจำนวนเฉลี่ยราษฎรต่อ ส.ส. หนึ่งคน เกินกว่าที่จะรับได้ ดังตัวอย่างเช่นแบบที่ 1 เขต 11 สายไหม มีราษฎร 208,928 คน เกินกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 25.47  เขต 26 ทุ่งครุ มีราษฎร 123,761 คน ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยร้อยละ 26.67  เท่ากับห่างกันถึง 85,167 คน

แบบที่ 2 เขตที่ 18 คลองสามวา มีราษฎร 209,120 คน เกินกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 25.59  เขต 22 สวนหลวง มีราษฎร 122,676 คน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 26.33 เท่ากับห่างกันถึง 86,444 คน

แบบที่ 3 เขตที่ 18 คลองสามวา มีราษฎร 209,120 คน เกินกว่าค่าเฉลี่ย ร้อยละ 25.59 เขตที่ 10 หลักสี่ ดอนเมือง(เฉพาะแขวงสนามบิน) ราษฎร 122,411 คน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 26.49 เท่ากับห่างกันถึง 86,709 คน

 

 

 

แบบที่ 4 เขต 18 คลองสามวา มีราษฎร 209,120 คน เกินกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 25.59  เขต 6 บางซื่อ มีราษฎร 119,431 คน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ร้อยละ 28.28 เท่ากับห่างกัน 89,689 คน

แบบที่ 5 เขต 22 สวนหลวง ประเวศ (เฉพาะแขวงหนองบอนและแขวงดอกไม้) 217,818 คน เกินกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 30.81 เขต 10 บางซื่อ มีราษฎร 119,431 คน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ร้อยละ 28.28 เท่ากับห่างกันถึง 98,387 คน


สรุปทั้ง 5 รูปแบบที่นำเสนอ มีราษฎรแตกต่างระหว่างเขตสูงสุด กับเขตน้อยสุด ตั้งแต่ 85,167 ถึง 98,387 คน  จากค่าเฉลี่ยจำนวนราษฎรต่อเขต คือ 166,513 คน

 

กกต.ได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ข้อ 2 มีสาระสำคัญ กำหนดให้ ผลต่างของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของจำนวนเฉลี่ยต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คนในจังหวัดนั้น เว้นแต่ เป็นกรณีมีความจำเป็นเพื่อให้ราษฎรในชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียงกันสามารถเดินทางได้โดยสะดวก

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ