ข่าว

เทียบนโยบาย 4 รัฐบาล ยังไม่สามารถจัดการ 'ยาเสพติด' ได้

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ย้อนไทม์ไลน์นโยบายแก้ปัญหา 'ยาเสพติด' ล่าสุดแก้กฎกระทรวงครอบครองเกิน1เม็ด ถือเป็นผู้ค้า พิสูจน์ทางแก้ปัญหาของรัฐบาล

 

การแก้ปัญหายาเสพติด ของรัฐบาลกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนกฎกระทรวงให้ผู้ครอบครองยาเสพติดมากกว่า 1 เม็ด เป็นผู้ค้า แม้จะยังไม่ได้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และถูกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะมองว่าแก้ปัญหายาเสพติดไม่ได้   ทำให้นึกถึงยุคสมัยที่มีการปราบปรามยาเสพติดอย่างหนัก จนมีปัญหาสิทธิมนุษยชนตามมา 

 

ย้อนกลับปี2539 ในรัฐบาลพล.อ. เชาวลิต ยงใจยุทธ   เสนาะ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น คือผู้ตั้งชื่อยาเสพติดประเภท เมทแอมเฟตามีน ว่า ยาบ้า หลังเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักในห้วงเวลาดังกล่าว

 

ปี 2546 รัฐบาลอดีตนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร ประกาศสงครามกับยาเสพติด ส่งผลให้มีการปราบปรามอย่างเด็ดขาด บรรดามาเฟียขาใหญ่ นักค้ารายย่อย
รัฐบาลกำหนดกรอบเวลาปฏิบัติการที่เร่งรัดอย่างมาก ต้องบรรลุผลภายใน3เดือน ทุกอำเภอต้องรายงานผลการดำเนินการต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศตส.จ.) ภายในเวลา 16.30 และ ศตส.จ. ต้องรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในเวลา 18.00 น.ของทุกวัน ทุกจังหวัดต้องทำยอดให้ได้ 25% ของตัวเลขที่ส่วนกลางกำหนดไว้

 

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน 2546 มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นสูงเฉลี่ยถึงร้อยละ 87.98 ต่อเดือน หรือเฉลี่ยจากเดือนละ 454 คดี เป็น 853 คดี  คณะกรรมการฯ (คตน.) ระบุว่ามีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้น 2,604 คดี เป็นคดีฆาตกรรมที่ผู้ตายมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 1,187 คดี โดยมีผู้เสียชีวิต 1,370 คน  มีการประกาศเป็นวาระแห่งชาติ จำนวนคดียาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องลดลงอย่างเห็นได้ชัด ภายใต้แนวคิดหลัก ภายใต้แสงอาทิตย์นี้ ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้

 

 

 

ในปี 2552 รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กำหนดยุทธสาสตร์ 5 รั้ว แก้ปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย รั้วชายแดน ปลุกพลังคนชายแดนป้องกันไม่ให้ยาเสพติดทะลักเข้ามา   รั้วชุมชน ดึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.เข้ามาร่วมแก้ปัญหา   รั้วสังคม สร้างพื้นที่ ในเชิงสร้างสรรค์เช่นลานดนตรี ลานกีฬา ลานกิจกรรมให้เยาวชน   รั้วโรงเรียน ช่วยปลูกฝังและสอดส่องพฤติกรรมเด็ก และรั้วครอบครัวต้องมีความเข้มแข็งพร้อมดูแลสมาชิกในครอบครัวและมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดในทุกจังหวัด  

 

รัฐบาลเพื่อไทยดำเนินนโยบายปราบปรามยาเสพติด ตามแนวทางของ ทักษิณ ชินวัตร นโยบายปราบปรามยาเสพติด ถูกวางไว้เป็นนโยบายเร่งด่วน ของรัฐบาลและเป็นวาระแห่งชาติ โดยยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีต้องการแก้ไขจุดอ่อน ที่เคยถูกโจมตีในสมัยรัฐบาลทักษิณ จึงวางยุทธศาสตร์การปราบปรามยาเสพติดในลักษณะ เชิงการป้องกันควบคู่การปราบปราม คือ ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ  คงแนวทางเดิมในสมัยรัฐบาลทักษิณที่เป็นเชิงแข็งกร้าว ในการปราบปราม และเน้นหนักการป้องกันและการบำบัดรักษาที่เป็นเชิงละมุนมากขึ้น  ใช้เป้าหมายเชิงปริมาณมากำกับชี้วัดความสำเร็จของนโยบายปราบปรามยาเสพติด ทั้งการป้องกันและการบำบัดรักษา

 

ขณะที่นโยบายการแก้ปัญหายาเสพติด รัฐบาลปัจจุบัน กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายระดับชาติ มีการปรับปรุงประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ การปราบปรามขยายผล มีประสิทธิภาพมากขึ้น  มีศูนย์ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ  มีมาตรการป้องกันผู้เสพหน้าใหม่ และการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่สีขาว โดยมีกองทัพสนับสนุนดูแลพื้นที่ชายแดน  กระนั้นสถานการณ์ การแพร่ระบาดยาเสพติดก็ไม่มีทีท่าว่าจะทุเลาลง 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ