ข่าว

กฎหมาย'เลือกตั้ง' ส.ส. และกฎหมายพรรคการเมืองมีผลใช้บังคับแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ กฎหมายเลือกตั้ง สองฉบับมีผลบังคับใช้แล้ว เผยแพร่ใน'ราชกิจจานุเบกษา'วันที่ 28 มกราคม 256

 

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 ลงวันที่ 28 มกราคม 2566 มีเนื้อหา กำหนดการเลือกตั้งแบบบัตรเลือกตั้ง2ใบ จำนวน 32 มาตรา มีเนื้อหาดังนี้

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.(ฉบับที่2) พ.ศ.2566

 

ราชกิจจานุเบกษายังได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง(ฉบับที่2)พ.ศ.2566 อีกหนึ่งฉบับ ลงวันที่28 มกราคม 2566 เช่นเดียวกัน กฎหมายฉบับนี้มีรายละเอียด จำนวน 16 มาตรา มีเนื้อหาดังนี้

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง(ฉบับที่2)พ.ศ.2566  

logoline