ข่าว

สมาพันธ์มวยสากลแห่งทวีปเอเชีย กระทุ้ง ไอโอซี บรรจุ"มวยสากล"ในโอลิมปิก

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

วงประชุม สมาพันธ์มวยสากลแห่งทวีปเอเชีย โดยมี พิชัย ชุณหวชิร ประธานสมาพันธ์มวยสากลแห่งทวีปเอเชีย เป็นหัวเรือใหญ่ ที่ประชุมประกาศจุดยืนชัดเจน เรียกร้องให้ "ไอโอซี" สานต่อในการให้ "มวยสากล" เป็นชนิดกีฬาที่อยู่ในการแข่งขันโอลิมปิก หลังเกิดประเด็นถอดออกจากการแข่งขัน

พิชัย ชุณหวชิร ประธานสมาพันธ์มวยสากลแห่งทวีปเอเชีย(ASBC)   :  เอเอสบีซี และ นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย    เปิดเผยว่า   ในการประชุม  สมาพันธ์มวยสากลแห่งเอเชีย   ครั้งที่ 4    มีประเด็นต่อการขับเคลื่อนคือ   การเตรียมนำข้อมูลต่าง ๆ เสนอต่อ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ ไอโอซี  เพื่อแสดงให้เห็นว่า ชาติในทวีปเอเชีย มีความประสงค์อยากให้ "มวยสากล"  มีการแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์ต่อไป  หลังจากมีประเด็น  พาดพิงว่า มวยสากล จะไม่ได้รับการบรรจุในโอลิมปิกเเกมส์    โดยมีปัจจัยการทำงานที่ไม่โปร่งใสหรือมีธรรมาภิบาลที่ดี ของหน่วยงานที่กำกับดูแล 

 

 

 

 

จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ของ  "มวยสากล" กับการแข่งขัน โอลิมปิกเกมส์ 2024 ที่ประเทศฝรั่งเศส  รวมไปถึงโอลิมปิกเกมส์ 2028  ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  ขณะนี้ยังไม่แน่นอน โดยทั้ง 2 องค์กรกีฬา  คือโอลิมปิกสากล( ไอโอซี)  ในนามของฝ่ายจัดการแข่งขัน  และ สหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ(ไอบ้า)  หน่วยงานที่กำกับดูแลชนิดกีฬา ต่างฝ่ายต่างมีแนวทางที่ต่างกันออกไป     อย่างไรก็ตามท่าทีของ  สมาพันธ์มวยสากลแห่งทวีปเอเชีย  หรือ  เอเอสบีซี คือ  สนับสนุนให้ "ไอโอซี"  ได้  บรรจุกีฬามวยสากล ไว้ในโอลิมปิก  ซึ่งที่ผ่านมา กีฬาชนิดนี้  ก็ได้รับการบรรจุมาอย่างยาวนาน   สำหรับสมาพันธ์มวยสากลแห่งทวีปเอเชีย  มีแนวทางที่ให้ความสำคัญ      คือการพัฒนามวยสากลในทวีปเอเชีย ให้ยกระดับ  สร้างมาตรฐานการตัดสินที่โปร่งใส  พร้อม ๆ กับการพัฒนานักกีฬา 

สมาพันธ์มวยสากลแห่งเอเชีย หรือ เอเอสบีซี จัดประชุมครั้งที่ 4 โดยมี พิชัย ชุณหวชิร ประธานเอเอสบีซี  และ  นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย  เป็นประธานการประชุม โดยมีสาระสำคัญคือ สนับสนุนให้"มวยสากล" ได้รับการบรรจุเป็นชนิดกีฬาในการแข่งขันโอลิมปิก สมาพันธ์มวยสากลแห่งเอเชีย หรือ เอเอสบีซี จัดประชุมครั้งที่ 4 โดยมี พิชัย ชุณหวชิร ประธานเอเอสบีซี  และ  นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย  เป็นประธานการประชุม โดยมีสาระสำคัญคือ สนับสนุนให้"มวยสากล" ได้รับการบรรจุเป็นชนิดกีฬาในการแข่งขันโอลิมปิก สมาพันธ์มวยสากลแห่งเอเชีย หรือ เอเอสบีซี จัดประชุมครั้งที่ 4 โดยมี พิชัย ชุณหวชิร ประธานเอเอสบีซี  และ  นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย  เป็นประธานการประชุม โดยมีสาระสำคัญคือ สนับสนุนให้"มวยสากล" ได้รับการบรรจุเป็นชนิดกีฬาในการแข่งขันโอลิมปิก

 

 

logoline