ข่าว

พรึบ! ครูกว่า 400,000 คน แต่งชุดดำใน “วันครู” ค้าน ร่างพ.ร.บ.การศึกษา

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ รวมพลัง กว่า 400,000 คน แต่งชุดดำในงาน “วันครู” เสนอ ประธานรัฐสภา หยุดการพิจารณา ร่างพ.ร.บ.การศึกษา ออกไปก่อน รอพิจารณาให้รอบคอบในสมัยประชุมหน้าหลังการเลือกตั้งใหญ่

วันที่ 16 ม.ค.2566 องค์กรครู ในนามสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย(ส.ค.ท.) และองค์กรเครือข่ายสี่ภูมิภาคได้ออกแถลงการณ์เนื่องใน “วันครู” หรือ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 หรือวันครู ครั้งที่ 67 มีใจความดังนี้

 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วจังหวัดลำปาง พร้อมใจกันแต่งชุดดำในงานวันครู คัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตามที่ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว เข้าสู่วาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 10-11 มกราคม 2566ที่ผ่านมานั้น

 

สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่ายสี่ภูมิภาคประกอบด้วยสหพันธ์ครูภาคเหนือ16จังหวัด สมาพันธ์ครูภาคใต้14จังหวัด ชมรมครูภาคกลาง27จังหวัดและชมรมครู ประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด มีมติร่วมกันว่าขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคได้แต่งกายด้วยชุดสีดำร่วมกิจกรรมวันครูของแต่ละแห่งเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

 

ชมรมครูจังหวัดลำปางเป็นองค์กรเครือข่ายของสหพันธ์ครูภาคเหนือ ประกอบด้วยชมรมครู 13 อำเภอจึงได้พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีดำเข้าร่วมกิจกรรมวันครูในวันที่ 16 มกราคม 2566

 

คณะผู้นำ ชมรมครูจังหวัดลำปาง กล่าวว่าครูลำปางและครูทั่วประเทศ มีข้อห่วงใย มีความกังวลว่าร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับดังกล่าวมีเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน การศึกษาและวิชาชีพ อีกทั้งบางประเด็นอาจส่งผลกระทบความเป็นอิสระทางวิชการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปิดกั้น กดทับศักยภาพของผู้เรียน ในการพัฒนาตนเองสู่อนาคตในศตวรรษที่21 ตลอดจน มีการบังคับบัญชาแบบรวมศูนย์

พรึบ! ครูกว่า 400,000 คน แต่งชุดดำใน “วันครู” ค้าน ร่างพ.ร.บ.การศึกษา

พรึบ! ครูกว่า 400,000 คน แต่งชุดดำใน “วันครู” ค้าน ร่างพ.ร.บ.การศึกษา

ผู้นำครูกล่าวว่าได้มีการนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขสาระบัญญัติในมาตราต่างๆต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับการดำเนินการแต่อย่างใด คณะกรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมาก กลับรีบเร่ง รวบรัดนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาในวาระที่2-3 ในขณะนี้

 

ทั้งนี้ การรวมพลังแต่งชุดดำของครูบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกอย่างสงบ อหิสา ตามสิทธิ เสรีภาพที่พึงกระทำได้ตามบทบัญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นการส่งสัญญาณความไม่พอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสี่ภูมิภาคทั่วประเทศ ครูกว่า 400,000 คน ไปยังผู้มีอำนาจและสมาชิกรัฐสภาว่า พวกท่านกำลังเร่งรีบตรากฎหมายที่สำคัญ ในการที่จะใช้เป็นแม่บทในการจัดการศึกษาของชาติ ทั้งๆที่ครูทั้งแผ่นดินไม่เห็นด้วย

 

เนื่องจากเหลือระยะเวลาสมัยประชุมสามัญของส.ส.อีกไม่นาน  ถึงแค่วันที่ 23 ก.พ. 2566 นี้เท่านั้น ครูทั่วประเทศจึงเสนอทางออกให้ประธานรัฐสภาหยุดการประชุมร่วมพิจารณากม.ฉบับนี้ในสมัยประชุมนี้ไว้ก่อน แล้วค่อยนำไปพิจารณาให้รอบคอบในสมัยประชุมหน้า หลังการเลือกตั้งใหญ่ทั่วไปที่จะมาถึงในวันที่ 7 พ.ค.2566 นี้จะดีกว่า

พรึบ! ครูกว่า 400,000 คน แต่งชุดดำใน “วันครู” ค้าน ร่างพ.ร.บ.การศึกษา

พรึบ! ครูกว่า 400,000 คน แต่งชุดดำใน “วันครู” ค้าน ร่างพ.ร.บ.การศึกษา

พรึบ! ครูกว่า 400,000 คน แต่งชุดดำใน “วันครู” ค้าน ร่างพ.ร.บ.การศึกษา

พรึบ! ครูกว่า 400,000 คน แต่งชุดดำใน “วันครู” ค้าน ร่างพ.ร.บ.การศึกษา

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด