ข่าว

เช็ค "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2566" ได้เงินเพิ่ม 200-300 โอนเข้าวันไหน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2566" ได้เงินเพิ่ม 200-300 บาท เข้าวันที่เท่าไหร่ กดเงินสดได้หรือไม่ เช็คที่นี่ก่อนพลาดสิทธิรับค่าครองชีพเพิ่ม

อัปเดตการโอนเงินช่วยเหลือเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2566" ภายหลังจากที่กระทรวงการคลังได้พิจารณาเพิ่มเติมเงินค่าครองชีพให้แก่ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเพิ่มกำลังจ่าย ในเดือนมกราคมเป็นระยะเวลา 1 เดือน ส่งผลให้วงเงิน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2566" เพิ่มขึ้น

 

 

โดยมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษแก่ผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมกราคม 2566 (เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.2 ล้านคน  โดยในการรอบเดือนมกราคม 2566 มีการโอนจ่ายเงิน  "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2566" ดังนี้ 

วันที่ 1  มกราคม 2566 "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2566" มีรายการโอนเงินเข้า ดังนี้ 

 - วงเงินสินค้า 200 หรือ 300 บาทต่อเดือน โดยในเดือนม.ค.จะได้รับเพิ่มอีก 200 บาท หรือ 300 บาท  รวมเป็นเงินที่จะได้รับเพิ่ม 400 บาท หรือ 500 บาท

- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (25 ต.ค. - ธ.ค. 65)

- บขส. 500 บาทต่อเดือน

- รถไฟ 500 บาทต่อเดือน

- รถไฟฟ้า (MRT+BTS+ARL)/ขสมก. 500 บาทต่อเดือน

 ถอนเป็นเงินสดไม่ได้ และไม่สามารถสะสมในเดือนถัดไป

 

วันที่ 18  มกราคม 2566  "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมกราคม 2566"  มีรายการคืนเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้  

 
- เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

- เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้นำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

ถอนเป็นเงินสดได้ และสามารถสะสมในเดือนถัดไปได้

 

 

วันที่ 22 มกราคม 2566  

 
- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้

 

อย่างไรก็ตาม มาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษฯ สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะให้ความช่วยเหลือวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด แก่ผู้มีบัตรฯ เพิ่มเติมจากเดิมอีก จำนวน 200 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในเดือนมกราคม 2566 ดังนี้

-ผู้มีบัตรฯ ที่เดิมได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน จะได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมเป็น 400 บาทต่อคนต่อเดือน 
-ผู้มีบัตรฯ ที่เดิมได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน จะได้รับเพิ่มอีก 200 บาท รวมเป็น 500 บาทต่อคนต่อเดือน

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ