ข่าว

เปิดหนังสือป.ป.ท.-ป.ป.ช.สั่งสอบ ‘สุพิศ พิทักษ์ธรรม’ โดนร้องเรียนทุจริต

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เปิดเอกสารหนังสือ ป.ป.ท. และ ปปช. สั่งต้นสังกัด "กรมฝนหลวงและการบินเกษตร" ตรวจสอบ ‘สุพิศ พิทักษ์ธรรม ’ กรณีโดนร้องเรียนปฎิบัติหน้าที่ไม่โปร่งใสช่วงปี 65 หลายโครงการ

วันนี้ (30 ธันวาคม 2565) คมชัดลึก ยังคงเกาะกรณีปัญหาในการเสนอชื่อ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร แต่งตั้งให้เป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินการเกษตร ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 หลังจากพบข้อมูลและการทักท้วงจากที่ประชุมครม.ถึงชื่อของนายสุพิศ ว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสม

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เพราะนายสุพิศ มีเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนทางวินัยตามระเบียบของทางราชการ ทั้งจากปปท. สตง. ปปช. ดีเอสไอ และ สตง. มาแล้วตั้งแต่สมัยยังทำหน้าที่ ผอ.สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน และล่าสุดในตำแหน่งรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเช่นเดียวกัน  ซึ่งขณะนี้หน่วยงานหลายหน่วยงานดังกล่าวยังอยู่ระหว่างตรวจสอบฯ จึงมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะถูกเสนอและผลักดันจากฝ่ายการเมืองให้มีตำแหน่งใหญ่โตขึ้นนั้น 

คมชัดลึก ได้รับการเปิดเผยเอกสารอ้างอิงที่มาจาก จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) ลงวันที่ 1 กันยายน 2565 ส่งถึงอธิบดีกรมฝนหลวง

 

เรื่องขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารพยานหลักฐาน กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดฯ มีพฤติการณ์เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มเอกชนเกี่ยวกับการจัดจ้าง

 

1.โครงการปรับปรุงที่ทำการอาคารกรมฝนหลวงฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ งบประมาณ  8,587,725.60 บาท

 

2.โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี งบประมาณ 457,940,000 บาท  

 

โดยขอทราบข้อเท็จจริงพร้อมเอกสารว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และกฎหมายใด พร้อมขอเอกสารเกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายและมาตรการฯป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม มติครม.วันที่ 28 มกราคม 2563
 

ข้อ 3. ในหนังสือดังกล่าวยังตั้งคำถามว่า ในช่วงปี 2565 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฝนหลวงฯ หรือไม่ หากเป็น ดำรงตำแหน่งใด ระดับ สังกัด/งาน /กอง อย่างไร และมีอำนาจเกี่ยวข้องดำเนินการข้อ1 และข้อ 2 หรือไม่อย่างไร

 

4.กรมฝนหลวงฯ เคยได้รับการร้องเรียนพฤติการณ์ดังกล่าวหรือไม่และหากมี การตรวจสอบข้อเท็จจริงและสอบสวนวินัยตามระเบียบราชการหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร ซึ่งทั้ง 4 ข้อให้กรมฝนหลวงฯ แจ้งข้อเท็จจริงและส่งเอกสารให้ปปท.ตามหนังสือระบุ

 

นอกจากนี้ ยังมีหนังสือจาก กองกำกับการ 1 กองป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงวันที่  7 กรกฎาคม 2565 เรื่องขอข้อมูลและเอกสารประกอบการสอบสวน ถึงอธิบดีกรมฝนหลวงฯ

 

กรณีได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน กรณีอ้างว่ากรมฝนหลวงฯมีการจัดซื้อเครื่องบินเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่ไม่โปร่งใส มีผู้เสนอเพียงรายเดียว และไม่มีการสืบประวัติผู้เสนอราคาซึ่งทราบว่า มีกรณีอุทรณ์กับกองทัพไทย ‘ทิ้งงาน’ เป็นต้น

 

ขณะเดียวกันกรณีจัดซื้อเครื่องบินเล็กของกรมฝนหลวงฯ ดังกล่าว ยังมีหนังสือจาก ป.ป.ช.ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ส่งถึงอธิบดีกรมฝนหลวง เรื่องขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐาน ระบุว่าได้รับเรื่องกล่าวหา เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกรมฝนหลวงฯ ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ฯ กรณีกรมฝนหลวงฯได้กำหนดเงื่อนไขรายละเอียดประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเครื่องบินขนาดกลางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขทางเทคนิคฯ

 

อันเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทผู้ชนะเสนอราคา ซึ่งเป็นการมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมเป็นเหตุให้ราชการได้รับความเสียหาย จึงให้กรมฝนหลวงฯแจ้งข้อเท็จจริงและส่งเอกสารไปยังสำนักไต่สวน ปปช.ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ

เปิดหนังสือป.ป.ท.-ป.ป.ช.สั่งสอบ ‘สุพิศ พิทักษ์ธรรม’ โดนร้องเรียนทุจริต

เปิดหนังสือป.ป.ท.-ป.ป.ช.สั่งสอบ ‘สุพิศ พิทักษ์ธรรม’ โดนร้องเรียนทุจริต

เปิดหนังสือป.ป.ท.-ป.ป.ช.สั่งสอบ ‘สุพิศ พิทักษ์ธรรม’ โดนร้องเรียนทุจริต

เปิดหนังสือป.ป.ท.-ป.ป.ช.สั่งสอบ ‘สุพิศ พิทักษ์ธรรม’ โดนร้องเรียนทุจริต

เปิดหนังสือป.ป.ท.-ป.ป.ช.สั่งสอบ ‘สุพิศ พิทักษ์ธรรม’ โดนร้องเรียนทุจริต

เปิดหนังสือป.ป.ท.-ป.ป.ช.สั่งสอบ ‘สุพิศ พิทักษ์ธรรม’ โดนร้องเรียนทุจริต

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด