ข่าว

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานคติธรรม ปีใหม่ 2566 ขอให้ท่านมั่นคงในความชอบธรรม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ "สมเด็จพระสังฆราช" สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระรูป และลายพระหัตถ์ อำนวยพรปีใหม่ 2566

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป และลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “ธมฺมกาโม ภวํ โหติ ผู้ชอบธรรม เป็นผู้เจริญ” เป็นพระคติธรรมสำหรับความสุข ปีใหม่ พุทธศักราช 2566

 

 

 

 

พร้อมด้วยข้อความประทานพรว่า “เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้น ปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ขอท่านจงมั่นคงในความชอบธรรม เพื่อความเจริญทั้งความเป็นสุขของตนและส่วนรวมเทอญ”

 

(สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

 

\"สมเด็จพระสังฆราช\" ประทานคติธรรม ปีใหม่ 2566 ขอให้ท่านมั่นคงในความชอบธรรม

 

\"สมเด็จพระสังฆราช\" ประทานคติธรรม ปีใหม่ 2566 ขอให้ท่านมั่นคงในความชอบธรรม

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ