ข่าว

"ของขวัญปีใหม่ 2566" ทำพาสปอร์ต ฟรีค่าธรรมเนียม ม.ค.2566 เช็คเงื่อนไขที่นี่

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

"ของขวัญปีใหม่ 2566" กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิด "ทำพาสปอร์ต" ด่วน ภายในวันเดียว ฟรีค่าธรรมเนียม 3,000 เดือน ม.ค.2566

"พาสปอร์ต" 1 ในเอกสารสำคัญ สำหรับใครที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งล่าสุด กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ให้ประชาชน โดยในเดือนมกราคม 2566 ได้เปิดทำพาสปอร์ต ฟรีค่าธรรมเนียม วันจันทร์-ศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3-13 มกราคม 2566

 

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการทำพาสปอร์ต ฟรีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท รวม 5 บริการ ดังนี้

1. บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ (ฟรี)

 • ตั้งแต่วันที่ 3-31 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)” ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ (MRT คลองเตย) และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวภูเก็ต และเชียงใหม่
 • สำหรับประชาชนที่มาขอรับบริการนิติกรณ์เอกสารเฉพาะเอกสารทะเบียนราษฎร 30 ประเภท ได้แก่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
 • ให้บริการคนละ 1 เอกสาร โดย “เจ้าของ” ต้องยื่นขอรับบริการด้วยตัวเองเท่านั้น

 

2. บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ของ กทม. (Bangkok Mobile Service)

 • ตั้งแต่วันที่ 3-31 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ ลานจอดรถ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ
 • บริการคัดสำเนาเอกสาร (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ข้อมูลทะเบียนบ้าน ข้อมูลสูติบัตรและข้อมูลมรณบัตร
 • บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

 

3. บริการทำพาสปอร์ตได้รับเล่มภายในวันเดียว (จำนวน 100 คิว/วัน)

 • ตั้งแต่วันที่ 3-13 มกราคม 2566 (ยกเว้นวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และยกเว้นวันหยุดราชการ)
 • ต้องรับบริการ “ก่อนเวลา 11.30 น.” เท่านั้น‼️ ณ สำนักงานหนังสือเดินทาง ทุกแห่ง (walk in)
 • รับเล่มหนังสือเดินทาง “เวลา 14.30-16.30 น.” ณ กรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะ ที่เดียว

 

ค่าธรรมเนียมดังนี้

 • หนังสือเดินทาง เล่ม 5 ปี ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (จากปกติ 3,000 บาท)
 • หนังสือเดินทาง เล่ม 10 ปี ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (จากปกติ 3,500 บาท)

 

หมายเหตุ การทำพาสปอร์ต รับเล่มภายในวันเดียว (เล่มด่วนพิเศษ) ยังต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 หรือ 1,500 บาท ตามข้างต้น

 

4. บริการทำพาสปอร์ตวันเสาร์และวันอาทิตย์

 • ตลอดปี 2566 ระหว่างเวลา 10.00-18.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์ ที่เป็นวันหยุดยาว) ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปทุมวัน (MBK center) และบางใหญ่ (Central Plaza West Gate)

 

 

5. บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ (กงสุลสัญจร)

 • ให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ ตลอดปี 2566 (โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในแต่ละเดือน)

 

ขั้นตอนการยื่นขอพาสปอร์ต

 

 • รับบัตรคิว
 • ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสูติบัตร กรณีผู้เยาว์อายุยังไม่ถึง 15 ปีบริบูรณ์) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ
 • วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า
 • แจ้งความประสงค์ ในการขอรับเล่ม เช่น รับด้วยตัวเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน หรือ ให้จัดส่งทางไปรษณีย์
 • ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (และค่าส่งไปรษณีย์ 40 บาท หากต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม

 

 

logoline
logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด