ข่าว

"บัตรทอง" สปสช. เปิดสิทธิประโยชน์ คัดกรอง 4 โรคมะเร็งร้าย รักษาก่อนลุกลาม

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สปสช. จัดสิทธิประโยชน์ "บัตรทอง" คัดกรอง 4 โรคมะเร็งร้าย เช็คชนิดไหนคัดกรองฟรี เพิ่มโอกาสรักษาก่อนเข้าสู่ระยะลุกลาม ลดอัตราการเสียชีวิต

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า โรคมะเร็ง คือโรคของเซลล์ที่มีการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติกลายเป็นก้อนมะเร็งที่บุกรุกทำลายเนื้อเยื่อใกล้เคียง  ซึ่งจากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า ปี 2561 มีคนไทยป่วยเป็น โรคมะเร็ง รายใหม่ 381 คนต่อวัน หรือ 139,206 คนต่อปี และข้อมูลกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีรายงานคนไทยเสียชีวิต 230 คนต่อวัน หรือ 84,073 คนต่อปี โดยมะเร็งที่พบบ่อยมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก

 

 

 

นพ.จเด็จ กล่าวว่า แม้ว่ามะเร็งจะเป็นโรคร้ายและมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงมาก แต่ใน มะเร็ง บางชนิดก็รักษาให้หายได้หากพบในระยะเริ่มต้นและเข้ารับการรักษาก่อนสู่ภาวะลุกลาม ดังนั้นภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ "บัตรทอง" 30 บาทรักษาทุกที่ จึงได้บรรจุการคัดกรอง มะเร็ง เป็นสิทธิประโยชน์บริการ ประกอบด้วย 

โดยชนิด มะเร็ง ที่ผู้ถือ "บัตรทอง" สามารถเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง มีดังนี้ 

1.มะเร็งปากมดลูก  โดยสามารถเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยวิธีแปปสเมียร์ (Pap Smear) หรือ ตรวจคัดกรองด้วยวิธี (VIA) หรือ ด้วยวิธี HPV DNA Test ซึ่งเป็นวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำสูง  โดยมีสิทธิรับบริการตรวจคัดกรอง 1 ครั้ง ทุก 5 ปี และปีงบประมาณ 2566 สปสช. มีเป้าหมายบริการจำนวน 1,262,691 ราย นอกจากนี้ สปสช. ยังมีสิทธิประโยชน์บริการวัคซีนเอชพีวี ให้กับเด็กนักเรียนหญิง ชั้น ป.5 เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก 

 

 

2.มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง หากตรวจพบในระยะเริ่มแรกการรักษาก็จะได้ผลดี ในปี 2561 สปสช.บรรจุสิทธิประโยชน์บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฯ สำหรับผู้ที่อายุ 50–70 ปี  โดยวิธีตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (FIT Test) จำนวน 1 ครั้ง ทุก 2 ปี  หากผลตรวจผิดปกติจะได้รับการตรวจยืนยันด้วยการส่องกล้องและการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ โดยปี 2566 ตั้งเป้าหมายบริการ 750,076 ราย  

 

 

3.รอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก  บริการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปากจึงเป็นการค้นหาผู้ป่วย ช่วยลดผู้ป่วยรายใหม่ ทำให้เข้าถึงการรักษาในระยะเริ่มต้น ขณะเดียวกันยังค่ารักษาในภาวะโรคลุกลามได้ บอร์ด สปสช. จึงบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์บริการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ผู้ที่อายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองปีละ 1 ครั้ง โดยปี 2566 มีเป้าหมายบริการ 59,010 ราย

 

 

4. มะเร็งเต้านม  ซึ่งมะเร็งเต้านมพบในหญิงไทยสูงเป็นอันดับ 1 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่มีความเสี่ยงได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสมและป้องกันการเกิดมะเร็งในอนาคต รวมทั้งลดอัตราการเสียชีวิตและเจ็บป่วยลงได้ บอร์ด สปสช. ได้บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์บริการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และในปี 2566 นี้ สปสช. ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายบริการ 2,713 ราย

 

นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า กรณีผลตรวจคัดกรองมะเร็งหากพบภาวะเสี่ยงหรือเป็นมะเร็งไม่ว่าจะอยู่ในระยะใด ผู้มีสิทธิ  "บัตรทอง" 30 บาท สามารถใช้สิทธิรับการรักษาพยาบาลได้ ซึ่งที่ผ่านมาจากนโยบายยกระดับบัตรทองสู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่ ได้มีการพัฒนาระบบบริการ “โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศ” (CA anywhere) เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยเร็ว ครอบคลุมทั้งบริการรักษามะเร็ง 11 กลุ่มโรค 21 โปรโตคอล บริการระบบสาธารณสุขทางไกล (Telehealth) บริการปรึกษาเภสัชกรทางไกล (Tele pharmacy) และการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน (Home Chemotherapy) ซึ่งจากการเริ่มตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยความร่วมมือของกรมการแพทย์ ปัจจุบันมีหน่วยบริการที่ร่วมให้บริการกว่า 900 แห่ง และมีผู้ป่วยมะเร็งเข้ารับบริการแล้วจำนวนกว่า 220,000 คน 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ