ข่าว

อัปเดต "มาตรการเยียวยา" เช็ค มาตรการ-โครงการไหนได้ไปต่อในปี 2566

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

อัปเดต "มาตรการเยียวยา" มาตรการไหนได้ไปต่อในปี 2566 หรือ โครงการใดขยายเฟสไปปีหน้าบ้าง เช็ครายละเอียดก่อนพลาดที่นี่

เช็คอัปเดตกันอีกรอบสำหรับ "มาตรการเยียวยา" ที่ภาครัฐได้ออกมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตั้งแต่ช่วง โควิด19 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2565 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการออกมา ไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

 

 

 

มาตรการลดค่าครองชีพ  มาตรการช่วยเหลือแรงงาน ซึ่งในช่วงปลายปีเช่นนี้บางมาตรการอาจจะทะยอยหมดอายุไปบ้าง และบาง "มาตรการเยียวยา" ภาครัฐได้ต่ออายุไปจนถึงกลางปี 2566 

  • "มาตรการเยียวยา" ที่กำลังจะหมดอายุลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และมาตรการเยียวยาที่ไม่มีการต่อขยายเฟสต่ออีก มีดังนี้  

 

-มาตรการลดเงินสมทบประกันสังคม โดยกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้ประกันตนทุกมาตรา ได้แก่ ผู้ประกันตนมตรา 33 จากเดิมร้อยละ 5 หรือร้อยละ 3 ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ปรับลดอัตราเงินสมทบ จากเดือนละ 432 บาท เหลือเดือนละ 240 บาท "มาตรการเยียวยา" ดังกล่าวจะหมดอายุในเดือน ธันวาคม 2565 

 

 

-มาตรการลดค่าครองชีพ "คนละครึ่งเฟส 6" โดยทางกระทรวงการคลัง ให้เหตุผลว่า ในช่วงปี 2566 คาดการว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 3.5 - 4%  ดังนั้น "คนละครึ่งเฟส 6" ไม่มีความจำเป็นต้องขยายต่อไป เพราะการบริโภคในประเทศมีเกิดฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องแล้ว

 

 

  • "มาตรการเยียวยา" ที่ประชาชนยังได้รับสิทธิต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี 2566 ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าครองชีพ และกระตุ้นการท่องเที่ยว   มีดังนี้  

 

-มาตราการลดค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน อุดหนุนเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

 

 

-มาตรการลดค่าประปา กรณีที่ใช้น้ำประปา ไม่เกิน 315 บาท จะได้เงินสนับสนุน ค่าน้ำประปาในวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน  สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเป็นผู้รับภาระในการชําระค่าน้ำประปาทั้งหมด

 

 

-มาตรการตรึงค่าไฟฟ้า หรือ ค่า Ft โดย คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีมติ ตรึงค่าไฟฟ้า เดือน ม.ค.-เม.ย. 66 เฉพาะกลุ่มครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ไว้เท่าเดิม 3.78 บาทต่อหน่วย แม้อัตราคาไฟฟ้างวด ม.ค.-เม.ย. 2566 ก่อนจะมีการพิจารณาปรับขึ้นอีกครั้ง 

 

 

-มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5" โดยเบื้องต้นมีกระแสข่าวว่าจะมีการขยายโครงการออกไปจนถึงปี 2566 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมาตรการจะเป็นการให้สิทธิส่วนลดค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าตั๋วเครื่องบิน โดยจะเสนอเข้าที่ประชุม ครม. ในวันที่ 6 ธ.ค.2566 
 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ